Poniedziałek, 30 Marca 2015. imieniny obchodzą: Aniela, Leonard, Amelia, Jan, Amadeusz, Kwiryn, Dobromir
Praca            Pogoda            Przydatne linki
 
 

Dopłaty do materiału siewnego (2014-01-16)

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty, instrukcja wypełniania wniosku oraz nowe druki oświadczeń i wniosku znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.


UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą:
100 zł – zboża i mieszanki zbożowe
160 zł – rośliny strączkowe
500 zł – ziemniaki


W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.źródło: ppr.pl

 
 
 
pszenicy
kukurydzy
rzepaku
śruty sojowej
śruty rzepakowej