Amirap Efekt – klucz do wysokiej wydajności mlecznej

Rozkład białka paszowego w żwaczu jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Jednak białko, które pochodzi z: większości pasz, kiszonek z traw, roślin motylkowych, śruty zbożowej, czy poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, jest rozkładane w żwaczu w 70 – 90%. Pozostałe 10 – 30% białka występuje w formie białka jelitowego.
 

Trudno wykorzystać maksymalnie potencjał genetyczny krów ras mlecznych, jeśli dawka pokarmowa zawiera w znacznej przewadze białko żwaczowe. Stąd ogromne znaczenie białka jelitowego, zwanego również białkiem „by-pass”, czy białkiem chronionym.
 

Aby zaspokoić zapotrzebowanie wysokowydajnych krów i jednocześnie zachować ich wysoki status zdrowotny, należy do dawki żywieniowej wprowadzić większą ilość białka chronionego.

Najbardziej przyjazną dla białka i zwierząt metodą produkcji białka chronionego jest ekspandowanie. Technologia zapewnia także niezwykle wysokie - aż 90-procentowe wykorzystanie białka. Proces ekspandowania wykorzystuje Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego. Powstały w ten sposób Amirap Efekt zawiera aż 60% białka w formie chronionej, wyrażonej wskaźnikiem UDP.
 

W przypadku wysokich wydajności, w szczycie laktacji krów, konieczne jest dostarczenie białka chronionego, gdyż duża część białka w mleku pochodzi z białka, które nie zostało rozłożone w żwaczu i przeszło bezpośrednio do jelit. Za sprawą swojego składu, każdy wprowadzony do dawki kilogram Amirapu Efekt, może podnieść wydajność mleczną o minimum 3 litry.
 

Kolejnym elementem są aminokwasy egzogenne, które dostarczone z białkiem, muszą odpowiadać potrzebom krów. Białko „by-pass”, zawarte w Amirapie Efekt, jest źródłem aminokwasów chronionych, głównie metioniny. Odpowiada ona za zapoczątkowanie budowy łańcucha peptydowego. Amirap Efekt wpływa więc na wydajność mleczną krów, ale również oddziałuje na poziom białka w mleku, w szczególności kazeiny. Mleko z wysoką zawartością kazeiny jest dodatkowo premiowane przez część mleczarni. Dodatkowo Amirap Efekt wpływa również ochronnie na wątrobę, a w efekcie na utrzymanie wysokiej zdrowotności zwierząt.
 

Należy również pamiętać, że Amirap Efekt to komponent bardzo smakowity, przez co dodany do dawki, zwiększa pobranie suchej masy, co w rezultacie przekłada się na wzrost ilości mleka.

W Polsce wciąż wzrasta poziom wykorzystania potencjału genetycznego krów. Doskonałe wyniki są możliwe dzięki odpowiedniemu żywieniu, które stanowi nieodzowny element produkcji. Amirap Efekt, z uwagi na wysoki poziom białka chronionego, to pożądany i długo wyczekiwany komponent z białkiem „by-pass” na rynku paszowym.