Debiutanci wśród odmian kukurydzy w sezonie 2020/2021

Rynek materiału siewnego kukurydzy rozwija się w dynamicznym tempie. Dlatego nie zatrzymujemy się i wciąż poszerzamy naszą ofertę o nowe odmiany. W tym sezonie zadebiutują trzy nowości. Czym się charakteryzują?
 

SY Ozone to pozycja z grupy średniopóźnej (FAO 280) – przedstawicielka programu hodowlanego Artesian™ . Technologia Artesian™ opiera się na selekcji odmian, które wyróżniają się stabilnością plonowania w warunkach stresowych. Jakich? Tych związanych z niedoborem wody w kluczowych momentach wzrostu kukurydzy. W związku z powyższym SY Ozone, dzięki złożonemu mechanizmowi działania, pozwala na dużo lepsze wykorzystanie wody do nalewania ziarniaków, zapewniając tym samym wysoki i stabilny plon. Rośliny tej odmiany są średnio wysokie i wytwarzają piękne, grube kolby z ziarnem typu dent. Odmiana ma świetny dry down, czyli szybko dosycha w ostatnim etapie dojrzewania. SY Ozone polecana jest na stanowiska średnie i dobre.
 

DKC 2891 to propozycja z grupy wczesnej (FAO 220) o uniwersalnym zastosowaniu. Z powodzeniem może być uprawiana z przeznaczeniem na dobrze zaziarnioną kiszonkę, jak również na ziarno. Rośliny DKC 2981 są wysokie, dobrze ulistnione o bardzo silnym systemie korzeniowym. Cechy te pozwalają odmianie dostosować się do mniej zasobnych stanowisk. To właśnie na słabszych glebach pokazuje ona swoją przewagę nad konkurencją. Z uwagi na krótki okres dojrzewania odmiana może być uprawiana w całym kraju – również w rejonach o najniższej sumie temperatur.
 

ES Submarine to rzadko spotykany w grupie wczesnej Tropical Dent (FAO 230). Odmiana świetnie łączy możliwość wczesnego zbioru ziarna z wysokim potencjałem plonowania. Rośliny są średnio wysokie, odporne na wyleganie. Cechuje je bardzo wysoka odporność na porażenie fuzariozami oraz głownią. Ziarno bardzo dobrze oddaje wodę.