Dolistne nawożenie rzepaku i zbóż jesienią

Długość łuszczyn oraz kłosów warunkujących plonowanie w uprawie roślin ozimych: rzepaku i zbóż kształtuje się jesienią. Panująca w tym okresie temperatura, stopień uwilgotnienia gleby, a także niekorzystne pH to czynniki, które osłabiają ich kondycję oraz przyswajalność najważniejszych składników. Konieczne staje się więc dolistne nawożenie ozimin stymulujące przebieg procesów fizjologicznych.
 

Uzupełnienie brakujących składników na plantacjach rzepaku i zbóż ozimych to niezastąpiony proces, który wpływa na ilość rozkrzewień i pędów bocznych oraz silny korzeń – gwarantujący lepsze zimowanie, a także prawidłową wysokość plonu. Rośliny, które zostały w nie właściwie zaopatrzone są bardziej odporne na atak patogenów. Warto również zaznaczyć, że przy odpowiedniej podaży składników pokarmowych, obserwuje się mniejszą presję ze strony mączniaka prawdziwego.

Nawożenie dolistne rzepaku ozimego – najważniejsze składniki
 

W nawożeniu dolistnym rzepaku, które stanowi najefektywniejszą formę wsparcia procesów fizjologicznych jesienią, rolnicy najczęściej skupiali się na borze. Pierwiastek ten zapobiega m.in. zgorzeli szyjki korzeniowej, chroni przed pękaniem korzenia oraz żerowaniem patogenów. Należy jednak zwrócić uwagę również na inne składniki – tak aby kompleksowo odżywić plantację. W przygotowaniu rzepaku do lepszego zimowania kluczową rolę odgrywają mangan oraz molibden. Wskazane elementy odpowiadają m.in. za szybkie przetwarzanie azotu z form azotanowych i jego wiązania w związki białkowe. Ponadto syntetyzują cukry, co bezpośrednio wpływa na lepszą odporność przemarzania komórek. Warto również wspomnieć o aminokwasach, które poprawiają ich wchłanianie oraz przyśpieszają transport w roślinie, usprawniając zagęszczanie soków komórkowych.
 

Dolistne dokarmianie zbóż – na co zwrócić uwagę?

Główną rolę w procesie nawożenia dolistnego zbóż odgrywają trzy składniki:

  • mangan,
  • cynk
  • miedź

    Odpowiadają one m.in. za właściwe ukształtowanie roślin, krzewienie i wykształcenie długich kłosów – procesów, do których dochodzi już jesienią. Ponadto podwyższają odporność na choroby oraz rozbudowują włośniki, czyli strefę korzenia, która najintensywniej pobiera wodę wraz ze składnikami pokarmowymi.
     

Fosfor dolistnie na zboża i rzepak

Niskie temperatury oraz poziom pH gleby jesienią często powodują ograniczenie przyswajalności fosforu – makroskładnika niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oraz wzrostu rośliny. Ze względu na chłody warto uwzględnić dostarczenie aktywnego fosforu. Jesienne dokarmienie zbóż można łączyć razem z insektycydami czy fungicydami. Obecnie rolnicy najczęściej wybierają pierwszą możliwość ze względu na wysoką szkodliwość jesiennych nalotów mszyc oraz skoczków – wektorów chorób wirusowych, takich jak: żółtaczka rzepy oraz żółta karłowatość jęczmienia.

 

Nawóz dolistny w uprawie rzepaku i zbóż – jak wybrać najlepszy?

Wybierając nawozy dolistne, warto kierować się kilkoma kryteriami, wśród których najważniejsze są: skład preparatu, koncentracja składników pokarmowych oraz ich dostępność dla rośliny. Według badań stacji rolniczo-chemicznych polskie gleby są ubogie w wyżej wymienione mikroelementy, stąd jesienne odżywianie jest niezbędne do uzyskania wysokiego plonu. Najlepsze efekty nawożenia dolistnego obserwujemy od początku fazy krzewienia, czyli po fazie 3 liści właściwych. W przypadku rzepaku zabieg ten należy wykonać od fazy 4 liścia właściwego.