Gdzie może uciekać mleko? Opłacalność chowu bydła mlecznego w dużej mierze zależy od ilości i jakości wyprodukowanego mleka. Na szczęście hodowcy mogą wpływać nie tylko na jakość pozyskiwanego surowca, ale także jego ilość. W sumie do odzyskania jest 6 do nawet 10 litrów mleka. Co wpływa na straty kolejnych litrów i jak im zapobiec? 

Powszechnie uważa się, że o opłacalności w produkcji mleka i chowie bydła mlecznego decyduje wydajność. Tak faktycznie jest. Jednak, aby wydajność szła w parze z opłacalnością produkcji, powinna być ona długotrwała. Wysoka produkcja musi utrzymać się przez możliwie długą część laktacji, minimum 150 dni. Równie ważne jest, aby wysoka produkcja współwystępowała z dobrym statusem zdrowotnym zwierząt.


Kiedy budowana jest wydajność mleczna?


W opinii wielu hodowców, wysoką wydajność budujemy głównie w fazie rozdojenia, czy szczytu laktacji. W rzeczywistości równie ważny wpływ na ilość przyszłych litrów produkcji mają okresy zasuszenia, a nawet końcówka poprzedniej laktacji. W sumie do odzyskania jest 6 do nawet 10 litrów mleka.

Gdzie ich szukać? Powinniśmy zacząć od zasuszenia oraz przygotowania do laktacji. Możemy tu odzyskać od 2 do 6 litrów mleka!


Dlaczego w fazach zasuszenia oraz przygotowania do laktacji „ucieka” aż tyle litrów mleka? 


Wynika to w dużej mierze z błędów żywieniowych. Najczęściej na fermach spotykamy się z następującymi błędami:
    • białkowe niedożywienie żwacza,
    • podawane bez limitu pasze laktacyjne,
    • zastosowanie pasz będących produktami ubocznymi, np. wysłodki (zatuczenie, pogłębienie braków białka),
    • brak lub niewłaściwie dobrana mieszanka mineralno-witaminowa.
      
Z drugiej strony, w okresie zasuszenia i przygotowania mamy konkretne cele do osiągnięcia:
- utrzymanie właściwej kondycji (brak otłuszczenia),
- zapewnienie poprawnego żywienia białkowego,
- nadążanie za szybkim wzrostem płodu,
- zapobieganie kwasicy i ketozie.

Bardzo wyraźnie widać, że przez błędy cele zasuszenia nie są najczęściej spełniane.

Litry mleka często „uciekają” w fazie laktacji zwanej rozdojeniem. Pierwsze dni laktacji to najtrudniejsza faza cyklu produkcyjnego, w której liczy się bardzo dużo szczegółów.

Głównymi celami okresu rozdojenia są:
    • uzyskanie poprawnych parametrów rozrodu,
    • osiągnięcie jak najwyższego szczytu laktacji u krów,
    • zbilansowanie energetyczno-białkowe dawki.
      
Natomiast najczęściej spotykane błędy okresu rozdojenia to:
    • zbyt małe ilości pasz (zbyt słabe pobranie suchej masy),
    • zbyt duża ilość pasz treściwych,
    • nieprawidłowe ilości makro- i mikroelementów oraz witamin,
    • brak lub złe buforowanie.

Te i inne błędy utrudniają nam osiągnięcie celów, co powoduje utratę od 3 do nawet 5 litrów mleka!


Następną fazą, w której może „uciekać” 4-5 litrów mleka jest pełnia laktacji.


Pełnia laktacji to znacznie spokojniejszy etap produkcji, jednak tu mleko może „spadać” za szybko. Tak naprawdę im więcej zostało zrobione i dopilnowane w okresie rozdojenia, tym mniej pracy i nakładów potrzeba na tym etapie produkcji.

Głównymi celami okresu pełni laktacji są:
    • zbilansowanie energetyczno-białkowe dawki,
    • poprawa i stabilizacja kondycji krów,
    • utrzymanie optymalnej produkcji, parametrów i jakości mleka.
      
Natomiast najczęściej spotykane błędy okresu pełni laktacji to:
    • niska produkcja mleka,
    • nieprawidłowe parametry mleka,
    • słaba jakość mleka – komórki somatyczne,
    • zróżnicowana kondycja krów.

Ilość i rozbieżność potencjalnych problemów powoduje, że w tym okresie potrzebna jest stabilizacja.

Poprzez odpowiednie żywienie można odzyskać od 6 do 10 litrów mleka. Jak to zrobić? Dostosowując dawki do potrzeb stada. Rozwiązania, które proponują eksperci firmy Ewrol, są  dopasowane do możliwości klienta. Pozwalają na odzyskiwanie litrów mleka, przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie i rozród krów. Z pomocą przychodzą:
    • wysoko przyswajalne białko z linii Amirap i Prosoja,
    • dopasowane do stad premiksy Naszmix,
    • pasze objętościowe z linii Balita.
Firma Ewrol oraz ZUBR Serwis prowadzą także konsultacje z wizytami w oborze oraz telefoniczne. By skorzystać ze wsparcia, już dziś skontaktuj się z opiekunem handlowym!