Herbicydy w uprawie kukurydzy – jakie wybrać?

Zwalczanie chwastów to podstawowy zabieg ochronny w uprawie kukurydzy. Bez tego trudno myśleć o wysokim plonowaniu. Kukurydza jest rośliną uprawianą w szerokich rzędach oraz ze stosunkowo wolnym wzrostem początkowym, dlatego niezwalczone w porę chwasty potrafią w krótkim czasie zdominować całą plantację.
 

Rolnicy często stają przed wyborem, jakie herbicydy wybrać. Czy lepiej wykonać zabieg posiewnie, herbicydami o działaniu doglebowym, czy może zdecydować się na rozwiązanie nalistne? Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.
 

Doglebowo

Rozwiązania doglebowe stosuje się najczęściej zaraz po siewie lub we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy. Skutecznie zwalczają chwasty, pod warunkiem, że gleba podczas zabiegu jest wilgotna. Chwasty pobierają substancję aktywną herbicydu o działaniu doglebowym przez pęczniejące nasiona i korzenie właśnie wraz z wodą. Przy suchej wiośnie ich skuteczność chwastobójcza może się zmniejszyć. Ponadto gleba powinna być dobrze doprawiona, bez brył – w przeciwnym wypadku herbicyd po zastosowaniu pozostaje na powierzchni bryły i chwast ma niewielką możliwość jego pobrania. Problematyczne jest również stosowanie środków doglebowych na glebach lżejszych, piaskowych. Istnieje ryzyko, że przy silniejszych opadach deszczu substancja aktywna herbicydu zostanie wpłukana w głąb gleby, co zmniejszy jej skuteczność chwastobójczą oraz, w skrajnych wypadkach, spowolni wzrost rośliny uprawnej.
 

Nalistnie

Zabiegi nalistne dają pewną elastyczność, zarówno pod względem terminu zabiegu, jak i spektrum zwalczanych chwastów. Najczęściej zabiegi powschodowe wykonuje się w fazie 2–6 liści, choć są również środki zarejestrowane do stosowania nawet w fazie 8 liścia. Daje to więcej czasu na przeprowadzenie zabiegu oraz pewność, że trafi się w „okno pogodowe” i zdąży się go wykonać. Poza tym na korzyść herbicydów powschodowych przemawia możliwość wykonania analizy zachwaszczenia na konkretnym polu, która pozwala dobrać precyzyjnie substancję aktywną do chwastów występujących na plantacji.
 

Wśród herbicydów nalistnych mamy również zdecydowanie większy wybór środków, zarówno pojedynczych, jak i zalecanych do mieszanin lub całych technologii. Taktyką często stosowaną przez rolników są właśnie mieszaniny herbicydowe. Przy doborze środków należy jednak zwrócić uwagę na kilka czynników, takich jak:

• mieszalność,

• wzajemne współdziałanie niektórych substancji aktywnych,

• dobranie wspólnego terminu stosowania na podstawie analizy etykiet,

• odpowiednie dawki,

• dopasowanie adekwatnego adiuwanta.
 

Problem związany z doborem najwłaściwszych herbicydów do mieszanin rozwiązuje QQpak Chwast, czyli kompletny, gotowy do użycia nalistny zestaw herbicydowy do stosowania w kukurydzy. Produkty w nim zawarte zapewniają wysoką skuteczność chwastobójczą, wzmocnioną dodatkiem odpowiedniego adiuwanta Elvita Oleaktiv. Gwarantuje on poprawę działania niezależnie od warunków pogodowych, ponieważ zwiększa pokrycie, utrudnia odparowywanie i spływanie cieczy z chwastów, przyczyniając się do ich skuteczniejszego zwalczania.
 

(am)