Jak zwiększyć wydajność mleczną krów przy zachowaniu zdrowotności stada?

Panujące obecnie trendy w hodowli bydła mlecznego kierują prace hodowlane w kierunku zwiększenia wydajności stada. Tak samo ważne jest zdrowie zwierząt, które gwarantuje im długowieczność, dlatego hodowcy coraz częściej zastanawiają się, czy istnieje kompromis między wydajnością a zdrowiem krów.
 

Dążąc do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie, należy pamiętać, że wydajność i zdrowie w dużej mierze zależą od genetyki, ale przede wszystkim są osiągane poprzez prawidłowe żywienie zwierząt.

Zdrowie a wydajność krów mlecznych – znaczenie białka

 

Jednym z najważniejszych składników w dawce pokarmowej krów mlecznych jest białko. To ono ma realny wpływ na wydajność, a w konsekwencji opłacalność chowu. W żywieniu krów mlecznych wyróżniamy dwa rodzaje białka: żwaczowe i białko chronione (jelitowe). Białko chronione w przeciwieństwie do żwaczowego rozkładane jest przez zwierzę dopiero w jelicie cienkim i wykorzystywane bezpośrednio do produkcji mleka. Podniesienie wydajności jest bezpieczne dla zdrowia tylko wtedy, kiedy te dwa rodzaje białka są zbilansowane.
 

Prawidłowy bilans białka w żywieniu bydła mlecznego

O właściwym zbilansowaniu białka w dawce informuje poziom mocznika w mleku. Jeśli jest on niższy niż 150 mg/l, należy wprowadzić do żywienia białko żwaczowe. Natomiast kiedy poziom mocznika wynosi 150-270 mg/l konieczne jest dodanie białka chronionego. Warto również podkreślić, że w sytuacji, gdy poziom mocznika przekracza 270 mg/l, należy część białka żwaczowego wymienić na chronione. Białko chronione, zwane też by-pass, nie ulega rozkładowi w żwaczu, omija go, dzięki czemu nie obciąża organizmu krowy dodatkowymi procesami przemian białkowych. W ten sposób forma chroniona zwiększa wydajność krów przy zachowaniu zdrowia stada.
 

Oglądaj: KrowaTV: Białko żwaczowe i jelitowe
 

Jak nadmiar mocznika wpływa na wydajność i zdrowie krów mlecznych?

Zbyt wysoki poziom mocznika stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia zwierzęcia. Wówczas dochodzi do nadmiernego obciążenia organizmu krowy, co przekłada się na pogorszenie stanu zdrowia. Wysoki poziom mocznika oznacza także zaburzenia rozrodu, poczynając od cichych rui, kończąc na poronieniach. To z kolei przekłada się na wydłużenie laktacji oraz zwiększenie wydatków przeznaczonych na rozród, a w wielu przypadkach również na niepotrzebne brakowanie krów.
 

Zwiększenie wydajności przy zachowaniu dobrego statusu zdrowotnego – zalecane rozwiązanie

Źródłem wysokiej jakości białka chronionego jest Amirap Efekt – to nowoczesny komponent paszowy, który podlega kilkuetapowemu procesowi obróbki pozwalającej na pełne wykorzystanie potencjału surowca. Jego parametry i smakowitość uzyskano dzięki ekspandowaniu, czyli krótkotrwałemu podgrzaniu surowca stosunkowo niską temperaturą, przy udziale pary wodnej i podwyższonego ciśnienia. Wprowadzenie do dawki dodatkowo 1 kg Amirapu Efekt pozwala na podniesienie parametrów mleka i zwiększenie produkcji o ok. 3 litry dziennie od sztuki, jednocześnie bez obciążania organizmu krowy. Ponadto dostarczając białko chronione, hodowca uniknie ryzyka podniesienia poziomu komórek somatycznych, i zaobserwuje przyrost kazeiny w mleku oraz stabilizację pozostałych parametrów.
 

Czytaj także: Nie ma rewolucji – jest sukces
 

Ważne aby wprowadzenie produktu do dawki pokarmowej odbywało się stopniowo. W celu zwiększenia wydajności zaleca się w pierwszym tygodniu zastosować 0,5 kg/szt./dzień, a w drugim już pełną dawkę 1 kg. Dzięki temu mikroorganizmy w żwaczu przyzwyczajają się do nowej paszy, a efekty działania komponentu są jeszcze lepsze.

(łm)