„Komponenty paszowe dla bydła – możliwości obecnych czasów”

Co hodowcy bydła mogą zyskać dzięki żywieniu? Zwłaszcza takim, które wydobywa cały potencjał genetyczny zwierząt. Na tym skupili się eksperci i prelegenci w trakcie czwartkowej konferencji: „Komponenty paszowe dla bydła możliwości obecnych czasów”. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Szefa Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Ministra Rolnictwa w latach 2018-2020.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji
W pierwszym wystąpieniu Jan Krzysztof Ardanowski nakreślił wyzwania dla polskiego rolnictwa w najbliższych latach. Spowodowane są one między innymi wymaganiami stawianymi przez Wspólnotę Europejską, która planuje w znacznej mierze ograniczyć korzystanie ze środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Według Szefa Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP kluczowy czynnik rozwoju stanowi wiedza. Minister Ardanowski zwracał przy tym uwagę na potrzebę całościowego spojrzenia na problemy rolnictwa przez samych rolników:
 

- Rolnictwo jest systemem naczyń połączonych. [...] Ten, który hoduje zwierzęta, powinien myśleć o tym, co uprawia na polach ten, który uprawia rośliny, a ten, który uprawia rośliny, powinien intensywnie myśleć o tym, czym będzie karmić swoje zwierzęta ten, który wyspecjalizował się w hodowli zwierząt. Jeśli my nie rozumiemy swoich relacji, to całe rolnictwo będzie miało kłopoty.
 

Doradca Prezydenta argumentował, że niepokój powinno wzbudzać uzależnienie polskiej produkcji pasz od importowanych komponentów białkowych. Tą drogą 4 mld złotych rocznie trafia do kieszeni rolników Ameryki Południowej i Północnej, gdy tymczasem możemy znaczącą ich część zatrzymać w kraju, kupując komponenty od polskich rolników i przetwarzając je w polskich przedsiębiorstwach. W sygnalizowane przez Ardanowskiego drogi zabezpieczenia interesów polskiego rolnika doskonale wpisuje się ścieżka obrana przez Agrolok:
 

- Jestem przekonany, że pewna wizja, innowacyjność, również to, czego drugi etap powstaje w Osieku, czyli Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego, to jest to, co w Polsce jest niezbędne, byśmy mogli wykorzystać zasoby polskiego rolnictwa, rozwijać to rolnictwo zarówno w produkcji roślinnej, jak i produkcji zwierzęcej.
 

Poszukiwanie rozwiązań - panel ekspercki
Żywienie krów mlecznych o wysokim potencjale genetycznym z wykorzystaniem białka chronionego – to temat, który przybliżył prof. dr hab inż. Piotr Micek z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Z jednej strony czynnikiem decydującym o produkcyjności krów jest ich potencjał genetyczny, z drugiej warunki środowiskowe, czyli m.in. program żywienia. Profesor Micek zwrócił uwagę, że aby uzyskać wyższe wyniki wydajnościowe, należy podejść racjonalnie do karmienia krów, gdzie liczy się bilans dawki pokarmowej. W swoim wykładzie ekspert wyszczególnił rolę białka chronionego w całym systemie żywienia krów mlecznych.
 

- W każdych warunkach, w każdym gospodarstwie konieczna jest kontrola żywienia, bieżąca kontrola dawek pokarmowych, składu dawek i ewentualna eliminacja błędów, które zauważamy.
 

Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na zawartość białka żwaczowego i chronionego (by-pass) w dawce pokarmowej. Jednak aby wykorzystać pełnię możliwości białka by-pass, należy wcześniej wyeliminować inne błędy żywieniowe.


„Jesteśmy apteką branży przemysłowej” – tak o działalności firmy Spezialfutter Neuruppin mówiła Justyny Fritsch. W swoim wystąpieniu przybliżyła specyfikę indywidualnej współpracy z klientem oraz ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnie ze zmianami na rynku paszowym. W swojej ofercie firma posiada kilkaset unikatowych składów i receptur, które są przygotowane pod rolników, z uwzględnieniem najwyższych standardów jakościowych. Doradcy Spezialfutter Neuruppin pomagają również w rozwoju tym klientom, którzy postanawiają przejść z rolnictwa konwencjonalnego na ekorozwój.
 


Wzajemna inspiracja: rolnicy
Codzienna współpraca z rolnikami przez ponad 31 lat staje się dla firmy Agrolok Sp. z o.o. źródłem zmian i innowacji.

- Skupiamy się na tym, aby wskazać, w jaki sposób to Państwo są dla nas inspiratorami. Wierzę, że wszystko zmierza w tym kierunku, żebyśmy się inspirowali nawzajem - w ten sposób Paulina Biernatowska z Agroloku zaznaczyła, z jak dużą uwagą firma wsłuchuje się w potrzeby rolników. Dzięki przeprowadzonym ankietom, rozmowom przedstawicieli i doradców z rolnikami firma wypracowuje standardy oferty i współpracy z hodowcami. Stąd też oprócz bogatej propozycji pasz, komponentów paszowych, premiksów i innych specjalistycznych dodatków paszowych, liczy się kompleksowe i merytoryczne wsparcie. Dlatego Agrolok, obok doradztwa o w zakresie zarządzania stadem, oferuje analizę parametrów żywieniowych surowców. W tym celu zostanie rozbudowane laboratorium. “FermLab” pozwoli jeszcze szerzej badać próbki na potrzeby dawek żywieniowych oraz na zlecenie hodowców. Sprawny transport i logistyka sprawia, że oferowane produkty mogą być dostarczone w każde miejsce w Polsce.
 

- Staramy się działać tak, że poznajemy specyfikę stada. Zgłębiamy się w sposób prowadzenia hodowli. [...] Optymalizujemy mieszankę paszową, sprawdzamy parametry przygotowanej mieszanki. [...] Prowadzimy monitoring efektów, cały czas sprawdzamy, w jaki sposób funkcjonuje to w gospodarstwie. Prowadzimy doradztwo w zakresie zarządzania stadem w sposób, w jaki hodowca sobie życzy.
 

Produkcja komponentów paszowych w polskiej fabryce
Przed rozpoczęciem oficjalnej części konferencji goście mogli odwiedzić Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku, który produkuje białkowo-energetyczne komponenty paszowe z soi i rzepaku. Co leży u podstaw budowy fabryki ZUBR? Odpowiedź na rosnący popyt wysoko jakościowych produktów paszowych. Konieczność stosowania produktów BEZ GMO dla bydła. Pośredni powód stanowił również proceder kradzieży VAT-u w obrocie śrutą sojową. Agrolok, stawiając na uczciwość, wiele traci w tym okresie. Celem nadrzędnym jest: „Troska o białko jako główny produkt pozyskiwany z nasion soi i rzepaku.” Paulina Biernatowska w trakcie wystąpienia poinformowała gości o zmianach i rozwoju Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego, które są wynikiem nieustannej inspiracji między Agrolokiem a rolnikami. Obecnie powstaje II linia produkcyjna ZUBR. Rozbudowa fabryki w Osieku to również zapowiedź pojawienia się na rynku nowych komponentów paszowych.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z konferencji: „Komponenty paszowe dla bydła możliwości obecnych czasów”. • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja