MRiRW: 14 sierpnia dyżury w powiatowych inspektoratach weterynarii ws. świń

W poniedziałek będą dyżury w powiatowych inspektoratach weterynarii dla obszarów obowiązywania nowej edycji programu bioasekuracji - poinformował w piątek resort rolnictwa. Ma to ułatwić rolnikom hodującym świnie złożenie oświadczeń.

Zgodnie z przepisami rolnicy, którzy posiadają świnie i mieszkają na terenie objętym programem bioasekuracji, mają obowiązek dostosować swoje gospodarstwa do wymagań tego programu. Jeżeli posiadacze zwierząt poinformują, że nie mogą spełnić tych wymogów i zadeklarują, że do końca 2018 r. nie będą hodowali świń mogą uzyskać pomoc w formie rekompensaty.

W tym celu muszą złożyć do 14 sierpnia 2017 r. oświadczenie do powiatowego lekarza weterynarii o niemożliwości spełnienia wymogów programu bioasekuracji. Na tej podstawie powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzą kontrole gospodarstw, by wydać decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz decyzję o zakazie dalszego chowu świń do końca 2018 r.

Jeżeli rolnik takiego oświadczenia nie złoży i nie dostosuje się do wymogów bioasekuracji, a powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie stwierdzi, że gospodarstwo jest niedostatecznie zabezpieczone przed przedostaniem się wirusa ASF, to wyda nakaz uboju świń. Wówczas rekompensata nie będzie przysługiwała, a jedynie odszkodowanie za zabite tuczniki.

Wysokość stawki rekompensaty ustali minister rolnictwa po przekazaniu przez ARiMR informacji o liczbie sztuk świń objętych programem rekompensat.

Rolnicy, którzy przystąpili do programu w 2015 r. i 2016 roku mają prawo do złożenia wniosku o wypłatę kolejnej części transzy rekompensaty za rezygnację z chowu świń. Takie wnioski można składać do kierownika biura powiatowego ARiMR od 15 maja do 30 września br. - przypomniana Agencja.

"Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu dyżurów 14 sierpnia 2017 r. w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania nowej (III) edycji Programu bioasekuracji" - czytamy w piątkowym komunikacie resortu rolnictwa.

Dyżury będą prowadzone w godz. 8–17 w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania nowej (III) edycji Programu bioasekuracji.

Wniosek o rekompensatę trzeba złożyć do 15 września br. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Resort przypomniał, że III edycja Programu bioasekuracji, weszła w życie 15 lipca 2017 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. (PAP)

aop/ amac/