Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem

Od 9 do 30 września br. rolnicy, którzy ponieśli straty związane z tegoroczną sytuacją gospodarczą, mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Wartość wsparcia może wynieść maksymalnie 7 tysięcy euro. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać środki?
 

O przyznanie środków finansowych od ARiMR dla rolników dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 mogą ubiegać się osoby prowadzące gospodarstwo rolne, gdy rolnik lub jego małżonek, przynajmniej od 1 marca, posiadali oznakowane i zarejestrowane zwierzęta gospodarskie. Szczegółowe informacje dotyczące liczby i gatunków zwierząt, o których mowa, podane są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki przysługiwać będą także rolnikom, którzy prowadzili działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego ze wskazanych gatunków zwierząt od 1 marca do dnia zakończenia naboru wniosków. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 otrzymają także osoby, które w 2020 r. prowadziły uprawę roślin ozdobnych w szklarniach (powierzchnia uprawy co najmniej 25 m2) lub w tunelach foliowych (powierzchnia uprawy co najmniej 50 m2).
 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej i formularze załączników dostępne są na stronie internetowej ARiMR. Stosowne dokumenty należy złożyć bezpośrednio do biura powiatowego ARiMR lub wysłać tradycyjną – rejestrowaną przesyłką pocztową. Istnieje także możliwość przedłożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP. Wysokość uzyskanych środków zależeć będzie od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji. Z kolei decyzja o ich przyznaniu zostanie przesłana do wnioskodawców najpóźniej 75 dni po zakończeniu naboru wniosków.