Rola wapnia w roślinie

Wapń jest jednym z sześciu makroskładników pokarmowych, bez których niemożliwe jest osiągnięcie dobrych plonów każdej rośliny uprawnej. Niestety, nadal dość często dostępność wapnia w glebie jest mylona z zabiegiem wapnowania. Przez to często na roślinach można zauważyć niedobory tego ważnego składnika. Niedostateczna ilość Ca wynika głównie z niekorzystnych stosunków pobierania, a nie z niskich wartości pH.
 

Dlaczego pomimo odpowiednio utrzymanego odczynu gleby, nadal widoczne są niedobory wapnia? Dzieje się tak, ponieważ wartość pH nie jest określana tylko przez kationy wapnia Ca2+, ale również przez inne jony zasadowe, czyli Mg2+, K+ oraz Na+. Niedobór wapnia występuje nawet niekiedy na stanowiskach wapiennych, czyli glebach dolomitowych bądź kredowych. Spowodowane jest to tym, że przy wysokich wartościach pH wolny wapń unieruchamia się jako słabo rozpuszczalny węglan lub poprzez wypłukanie Ca z warstwy ornej.
 

Funkcje wapnia w roślinie

Wapń w roślinie pełni wiele funkcji, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju, a finalnie dobrego plonu o odpowiedniej jakości. W odróżnieniu od innych makroelementów Ca, ma nie tylko bezpośredni wpływ na rośliny jako składnik odżywczy, ale również pośredni, np. jest niezbędny do stabilizacji życia glebowego, co przekłada się na poprawę rozwoju systemu korzeniowego. Najważniejsze funkcje wapnia w roślinie:

  • budulec ścian komórkowych (zwiększa odporność na wyleganie),
  • reguluje gospodarkę azotową,
  • zwiększa zdrowotność roślin,
  • stabilizuje poziom nawodnienia rośliny niwelując zagrożenie w okresach suszy,
  • u roślin motylkowych poprawia zawiązywanie brodawek,
  • u roślin ogrodniczych, sadowniczych i warzywniczych poprawia walory handlowe.

Nawóz dolistny Elvita Aktiwer

Wapń jest pobierany wolniej w porównaniu z innymi makroelementami. Jest to składnik o bardzo niskiej mobilności w roślinie, dlatego objawy niedoboru zawsze będą widoczne na młodszych liściach. Doskonałym rozwiązaniem jest więc nalistne nawożenie wapniem, ponieważ dzięki temu świeże przyrosty u roślin zawsze będą lepiej zaopatrzone w ten pierwiastek. Kilkukrotne podanie Ca przez liść poprawi zdrowotność roślin, co ma szczególne uzasadnienie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, czyli m.in. ograniczeniem stosowania środków ochrony roślin. Wybór substancji czynnych jest coraz mniejszy, należy więc szczególnie zadbać o jakość wykonywanych zabiegów.

Rozwiązaniem, które jednocześnie odżywi rośliny i poprawi jakość zabiegu jest Elvita Aktiwer – nawóz dolistny w formie krystalicznej na bazie makro- i mikroelementów oraz wapnia, posiadający właściwości kondycjonujące. Produkt odznacza się unikalną formułą, umożliwiającą łączne dostarczenie wapnia i fosforu, zapewniając całkowitą dostępność tych składników dla roślin, co do tej pory było niemożliwe.
 

Mocne strony Elvity Aktiwer

  • Kompleksowo odżywia w dowolnym momencie wegetacji – nawóz dostarcza azot, fosfor, potas, mikroelementy oraz wapń. Może być stosowany podczas całego okresu wegetacji, co pozwala na odżywienie rośliny niezależnie od fazy rozwojowej;
  • zwiększa skuteczność działania środków ochrony roślin – Elvita Aktiwer wykazuje silne właściwości kondycjonujące. Obniżając pH roztworu, stwarza optymalne środowisko do działania insektycydów wykazujących największą skuteczność w przedziale pH 4-6, dzięki czemu podnosi efektywność wykonywanych zabiegów;
  • poprawa mieszalności substancji właściwości kondycjonujące nawozu Elvita Aktiwer mają ogromne znaczenie w trakcie tworzenia mieszanin jednozbiornikowych. Obniżając pH cieczy roboczej, nawóz minimalizuje ryzyko wytrąceń, co umożliwia zastosowanie kilku substancji w jednym zabiegu.