Skuteczny pakiet do przedwschodowej regulacji zachwaszczenia rzepaku ozimego

Rzepak ozimy jest szczególnie narażony na konkurencję ze strony chwastów w początkowych fazach rozwojowych. W związku z tym największą efektywność w odchwaszczaniu tego gatunku wykazują zabiegi doglebowe wykonywane do trzech dni po siewie. Jakie cechy należy wziąć pod uwagę przy doborze skutecznego rozwiązania do przedwschodowej regulacji zachwaszczenia?
 

Do pospolitych chwastów występujących na plantacjach rzepaku zalicza się jasnoty, gwiazdnicę pospolitą, chwasty rumianowate, fiołki, przetaczniki, bodziszek drobny, a także krzyżowe (tasznik pospolity, tobołki polne, stulicha psia) oraz przytulię czepną. Problemem mogą być również samosiewy zbóż, szczególnie w technologiach bezorkowych, które najczęściej wymagają dwukrotnego traktowania graminicydami. Szeroka gama gatunków chwastów zanieczyszczających uprawy rzepaku może powodować spadek plonu do 50%, a także negatywnie wpływać na jakość surowca – niezdatnego do dalszego przerobu (w sytuacji obecności nasion przytuli czepnej).
 

Jesienna ochrona przed chwastami musi zapewniać plantację wolną od chwastów już od początkowych faz rozwoju rzepaku. Jesienią chwasty skutecznie konkurują z rośliną uprawną o światło oraz przestrzeń, wpływając m.in. na wynoszenie szyjki korzeniowej ponad poziom gleby, co w rezultacie obniża odporność rzepaku ozimego na niskie temperatury podczas zimy.
 

Szereg chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych, które są najbardziej uciążliwe w uprawie rzepaku ozimego, zwalcza nowe rozwiązanie na rynku – Repax Action. Dzięki zastosowaniu jednej z najnowszych substancji aktywnych z grupy chloroacetamidów, pakiet powoduje zablokowanie powstawania wosków roślinnych, co w efekcie prowadzi do zamierania siewek – zapewniając bardzo wysoka skutecznością
 

Repax Action wykazuje efekt synergii, co oznacza że substancje zawarte w pakiecie osiągają najwyższą skuteczność podczas wspólnego stosowania, a ich mieszanina jest najskuteczniejszą metodą do przedwschodowego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym.

Repax Action wyróżnia znacznie dłuższe działanie na chwasty w porównaniu do standardowych rozwiązań przedwschodowych. Substancje zawarte w pakiecie dłużej pozostają aktywne w wierzchniej warstwie gleby, dzięki temu redukują zachwaszczenie przez znacznie dłuższy czas, niż powszechnie używane produkty doglebowe. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym innowacyjnym rozwiązaniem jest fakt, iż substancje zawarte w nim są zdecydowanie mniej podatne na wymywanie wgłąb profilu glebowego. Właśnie w ten sposób utrzymuje plantację wolną od najgroźniejszych chwastów od siewu do zbioru rośliny uprawnej.
 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Repax Action jest idealnym partnerem każdej plantacji rzepaku ozimego. Jego szybkie oraz długotrwałe działanie zapewnia skuteczność na najwyższym poziomie, a dzięki synergii składników wchodzących w skład pakietu, można poradzić sobie nawet z najbardziej uciążliwymi chwastami w tej uprawie.