Soja – technologia uprawy w Polsce Soja w Polsce z roku na rok zyskuje na popularności, rolnicy coraz chętniej przekonują się do tej niegdyś egzotycznej rośliny i doceniają jej walory. O jej popularności świadczy fakt, że w roku 2019 powierzchnia uprawy soi w naszym kraju wynosiła prawie 20 tys. hektarów, a liczba nowych odmian rośnie bardzo szybko. Zastanawiasz się, jak uprawiać soję w Polsce? Odpowiedzi szukaj w poniższym artykule. 
Warunki uprawy soi w Polsce

Średnie plony soi w Polsce według danych dostarczanych do urzędów statystycznych, jak do tej pory, wynosiły ok. 1,6 tony z hektara. Warto tu jednak zaznaczyć, że średnie plony pszenicy raportowane do Głównego Urzędu Statystycznego oscylują w naszym kraju na poziomie niewiele ponad 4 ton. 

Wyniki plonowania w ostatnim sezonie świadczą o tym, że soja aklimatyzuje się w naszych warunkach. Uprawy były w większości wyrównane, stabilne i równo dojrzewały. Soja jest rośliną ciepłolubną - do odpowiednich wschodów potrzebuje dobrze ogrzanej gleby o temperaturze powyżej 10 stopni Celsjusza (10-15). Okresowo występujące przymrozki są groźne od siewu do wschodów, a niższe temperatury w czasie kwitnienia mogą powodować opadanie zawiązków strąków. Pomiędzy tymi okresami soja dobrze znosi nawet duże spadki temperatur. 

Wymagania wodne soi nie są zbyt wygórowane, największe zapotrzebowanie występuje w okresie kiełkowania, wschodów, kwitnienia oraz zawiązywania strąków. 

Również wymagania glebowe nie są zbyt wysokie. Soja dobrze rośnie na glebach o dobrej kulturze, dość przewiewnych o ustabilizowanym pH na poziomie 6-7,5, zapewniającym odpowiednie brodawkowanie. Najlepsza jest klasa gleby od II do IV. Nie zaleca się siewu na glebach zbyt zwięzłych, podmokłych oraz na stanowiskach z występującym problemem uciążliwych chwastów.

Kiedy siać soję?
Najlepszym terminem siewu soi jest przełom kwietnia i maja. Jednak czas wysiewu determinuje głównie temperatura gleby oraz dobór odmiany.

Sprawdź dostępne odmiany soi w Agroloku.

W województwach południowych druga połowa kwietnia wydaje się rozsądna, o ile gleba osiągnęłą odpowiednią temperaturę. Natomiast w woj. północno-wschodnich może to być początek maja. 

W gleby zwięzłe w optymalnym terminie siejemy na głębokość maksymalnie do 3-3,5 cm, w lżejsze - w przypadku niedostatecznej wilgotności - do 4 cm. Obsada roślin powinna wynosić od 55 roślin na metr dla odmian krzewiących się, do 70 dla mniej krzewiących. Zagęszczenie siewu powoduje wzrost kosztów i nie przekłada się na lepsze wyniki plonowania.

Nawożenie soi

Obliczając normy nawozowe, trzeba pamiętać, że soja żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, wiążąc azot atmosferyczny. W ten sposób zaspokaja swoje potrzeby na ten składnik w 60-70%. Dodatkowo dobrze wykorzystuje składniki zawarte w glebie, pozostałe po nawożeniu mineralnym i organicznym. Wraz ze słomą i korzeniami soja pobiera na 1 tonę nasion 68 kg N, 19,5 kg P2O5 i 33,8 kg K2O. Dawki nawozów określa się więc na podstawie analizy zasobności gleby i przedplonu. 

Ważnym elementem nawożenia jest wapnowanie. Gleba powinna mieć pH od 6 do 7,5. Najlepiej zabieg wapnowania wykonać jesienią w uprawie pożniwnej. 

Soja dobrze reaguje na dokarmianie mikroelementami, takimi jak molibden, cynk, bor, siarka, magnez. Zaleca się więc stosowanie nawozów dolistnych dedykowanych w czasie tuż przed kwitnieniem i podczas zawiązywania strąków.

Na temat nawożenia soi pisaliśmy również w tym artykule: Ekonomika uprawy soi.

Uprawa soi - opryski

Jeszcze parę lat temu na rynku był niewielki wybór, jeśli chodzi o herbicydy przeznaczone do stosowania w uprawie soi. Obecnie mamy szeroką paletę oprysków doglebowych, jak i powschodowych. Soja wyróżnia się niewielką konkurencyjnością względem chwastów, opłacalność produkcji jest więc w dużym stopniu uzależniona od ich wyeliminowania. 

Do najniebezpieczniejszych chwastów w uprawie soi należą: komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, rdesty, fiołek, chwastnica jednostronna. Największą skuteczność zapewniają środki przedwschodowe np. Stomp Aqua 455 CS lub Sencor Liquid 600 SC i ewentualna poprawka preparatem powschodowym np. Corum 502,5 SL.

Skup soi

Agrolok prowadzi całoroczny skup każdej ilości surowca na potrzeby Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku. Więcej na temat skupu soi w zakładce: SKUP ZUBR