Włókno w żywieniu tuczników

Włókno stanowi kluczowy i jednocześnie niezastąpiony składnik dawki pokarmowej tuczników. Ze względu na budowę układu pokarmowego trzody, zwierzęta te, przy jego niedoborze, nie są w stanie właściwie trawić pasz. Ilość włókna w zbożach nie jest dla nich wystarczająca. W związku z tym konieczne staje się wprowadzenie do żywienia wysoko strawnego włókna w innych komponentach paszowych.
 

Świnie to zwierzęta monogastryczne, które w celu uzyskania optymalnych przyrostów wymagają dokładnego zbilansowania składników pokarmowych – białka, tłuszczu, a także włókna. Ostatni z wymienionych jest nieodłączną częścią mieszanki paszowej trzody chlewnej. W przeciwieństwie do przeżuwaczy u świń rozkład włókna zachodzi w jelitach, za sprawą enzym bytujących tam bakterii. Decydujący wpływ na jego strawność mają właściwości fizyczne i chemiczne podawanego włókna oraz poziom wchłaniania innych składników pokarmowych mieszanki paszowej, a także wiek zwierzęcia.
 

Rodzaje i znaczenie włókna w żywieniu tuczników

Ze względu na przydatność pokarmową włókno dzieli się na dwie frakcje, które warunkują jego działanie fizjologiczne – nierozpuszczalne i rozpuszczalne w wodzie. Pierwsze pełnią funkcje mechaniczne. Wypełniając przewód pokarmowy, dają zwierzęciu uczucie sytości. Z kolei rozpuszczalne frakcje wykazują działanie prozdrowotne, przede wszystkim wpływając na ograniczenie występowania biegunek. W żywieniu tuczników ogólny poziom włókna powinien kształtować się na poziomie 4-7%. Warto jednak wskazać, że zarówno nadmiar, jak i niedobór tego składnika, mogą doprowadzić do negatywnych zmian. Nadmierny poziom włókna w mieszance zwiększa lepkość treści przewodu pokarmowego tuczników, co przekłada się na gorszą strawność paszy. Natomiast zbyt niski poziom skutkuje uczuciem głodu fizycznego, a w konsekwencji powoduje stres objawiającym się nadpobudliwością i kanibalizmem. Włókno wpływa na prawidłową pracę kosmków jelitowych, stąd korzystnie oddziałuje na wchłanianie składników pokarmowych. Ponadto wiąże i wydala mikotoksyny, a także reguluje pH oraz skład flory bakteryjnej jelit, poprzez działanie prebiotyczne.
 

Włókno w żywieniu tuczników – co wpływa na jego jakość?

Kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozdrobnienie włókna, ponieważ zbyt gruba struktura surowego składnika może doprowadzić do mechanicznego podrażnienia błony śluzowej i całego przewodu pokarmowego u tuczników. Z kolei w skrajnych przypadkach objawiać się będzie krwawieniem i obecnością krwi w kale.
 

Włókno stanowi składnik pasz roślinnych, lecz jego zawartość jest bardzo zmienna. Powszechnie stosowane w żywieniu tuczników zboża paszowe nie zaspokajają potrzeb zwierząt pod względem ilości tego składnika (zawierają średnio 2,3-4,5%). Należy zaznaczyć, że stosowanie włókna o niewłaściwej strukturze i wysokiej zmienności prowadzi do problemów zdrowotnych m.in. do nadmiernego rozwoju patogennych mikroorganizmów, stąd oprócz jego ilości trzeba zadbać także o jakość składnika. Wyjątek stanowi owies, który w swoim składzie zawiera ok. 9% włókna. Częstym źródłem tego składnika w mieszankach paszowych są otręby, które zawierają także znaczną ilość związków mineralnych oraz witamin. Niemniej jednak wykazują one podwyższone ryzyko skażenia mykotoksynami fuzaryjnymi, które są przyczyną zatruć, uszkodzeń narządów wewnętrznych i spadku odporności tuczników. Co zalecają eksperci?

  • Optymalnym rozwiązaniem jest sporządzanie mieszanki paszowej przeznaczonej dla tuczników w oparciu o rzepakowe surowce roślinne poddane procesowi ekspandowania – informuje Emilia Kowalska, ekspert firmy Ewrol.

Są one szczególnie pożądane w tym procesie ze względu na profil aminokwasowy. Z kolei ekspandowanie zdecydowanie zwiększa strawność białka, włókna oraz innych składników pokarmowych, a przy okazji dodatkowo higienizuje paszę.

  • Prawidłowo rozdrobnione, wysoko strawne i przede wszystkim wolne od mykotoksyn włókno pokarmowe do dawki pokarmowej wprowadza Amirap Standard. To komponent rzepakowy, który oprócz smakowitego i czystego mikrobiologicznie włókna (11%) wprowadza również wysoko strawne białko (33%) oraz olej (7%) – dodaje.


Proces ekspandowania Amirapu Standard gwarantuje odzyskanie dużej części frakcji włóknistych nierozpuszczalnych oraz rozpuszczalnych o działaniu prebiotycznym i immunostymulacyjnym. Zwiększenie dostępności włókna poprawia ilość wchłanianej wody i pęcznienie pasz w przewodzie pokarmowym, a w rezultacie dostępność składników pokarmowych. Odpowiednie frakcje włókna zawartego w Amirapie Standard poprawiają pracę przewodu pokarmowego i pasaż treści pokarmowej. W związku z tym wprowadzając do dawki dobrej jakości włókno, Amirap Standard pozwala na uzyskanie optymalnych efektów i wyników hodowlanych.