Zaprawa + nawóz donasienny, czyli czy 1+1=2? Podstawowym zadaniem zapraw nasiennych jest zwalczanie najgroźniejszych chorób atakujących rośliny w początkowej fazie rozwojowej. W przypadku zbóż, do zagrożeń możemy zaliczyć: zgorzel siewek, pleśń śniegową, śnieć cuchnącą i gładką, głownię pylącą i zwartą. Chorób tych nie da się usunąć poprzez nalistne zabiegi fungicydowe, dlatego zabieg zaprawiania jest absolutnie niezbędny.

W jednym z poprzednich numerów naszego magazynu informowaliśmy, że zaprawy najnowszej generacji, zawierające w swoim składzie substancje aktywne z grupy karboksyamidów, wydłużają efekt ochronny, przez co presja chorób rozwijających się na zbożach późną jesienią jest mniejsza.
 

Zaprawa plus nawóz równa się...

Zaprawy to jednak nie tylko ochrona. Od lat, wiele programów zaprawiania zbóż obejmuje zaprawę oraz nawóz donasienny (można również kupić oddzielnie zaprawę i nawóz donasienny, a następnie je połączyć). Podział ról w takim połączeniu jest prosty: zaprawa chroni przed chorobami, a nawóz donasienny dostarcza najważniejsze składniki, co zapewnia roślinom lepszy start. Czy jednak takie  połączenie może dać jeszcze więcej? 
 

…sukces

Odpowiednia zaprawa z właściwie dobranym nawozem donasiennym może dokładniej pokrywać nasiona, zapewniając lepszą ochronę. Może jednak wpływać także na coś więcej. Potwierdzeniem tego są badania wykonane na poletkach doświadczalnych firmy Agrolok. W doświadczeniu zastosowano Areapak Dobry Początek z zaprawą opartą na substancjach z najskuteczniejszych grup chemicznych oraz nawóz donasienny.

Sprawdzono wpływ połączenia zaprawy i nawozu donasiennego na masę systemu korzeniowego, masę części nadziemnej, obsadę roślin w porównaniu do kontroli (bez zaprawy) oraz zaprawienia samym nawozem donasiennym. We wszystkich badanych parametrach przewaga połączenia zaprawy z nawozem była zdecydowanie większa w porównaniu do kontroli. Co ciekawe, występowały również różnice między zaprawą z nawozem a samym nawozem donasiennym.

Wnioski z tego doświadczenia jasno wskazują, że odpowiednie połączenie zaprawy nasiennej i nawozu donasiennego daje jeszcze więcej niż pierwotne założenia, o których wspominaliśmy na początku. Dlatego można uznać, że w tym wypadku to więcej niż tylko 1+1=2.
(mf)

Materiał ukazał się w „Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 2/2022 (16)