Żywienie trzody chlewnej. Jak zoptymalizować koszt i czas przyrostów?

Żywienie to czynnik, który w największym stopniu decyduje o opłacalności produkcji trzody chlewnej. Aby w pełni przełożyć potencjał zwierząt na zysk, należy dostarczyć składniki odpowiadające na zapotrzebowanie tego gatunku. O efektywności, a co za tym idzie opłacalności tuczu, decyduje dobór komponentów paszowych o wysokich poziomach strawności białka i energii.
 

Sytuacja na rynku wieprzowiny

Mimo niestabilnej sytuacji na rynku Polska wciąż pozostaje w pierwszej czwórce największych producentów wieprzowiny w Unii Europejskiej. Mięso najczęściej trafia do odbiorców z krajów zachodniej Europy czy nawet Stanów Zjednoczonych. W obecnych realiach optymalizacja kosztów żywienia jest jeszcze bardziej pożądana przez hodowców trzody chlewnej. Kluczem do wygenerowania oszczędności jest maksymalne skrócenie okresu tuczu poprzez stosowanie wysokiej jakości komponentów paszowych. To właśnie żywienie w głównej mierze wpływa na jakość mięsa oraz maksymalizację dobowych przyrostów, a przez to czasu, w którym zwierzę będzie gotowe do sprzedaży.
 

Rola i znaczenie białka w żywieniu trzody chlewnej

Z tego powodu większość hodowców stawia na produkty o wysokiej zawartości i koncentracji białka ogólnego. Warto jednak pamiętać, że poziom tego składnika to nie jedyny parametr, który ma realny wpływ na jakość paszy oraz wielkość przyrostów. O wykorzystaniu białka danego komponentu paszowego decyduje jego strawność. To wartość wyrażająca poziom, w jakim białko pochodzące z danego produktu zostanie wykorzystane do budowy tkanek, a w tym przypadku pożądanego wskaźnika, czyli masy.
 

Białko strawne jest realną wartością tego składnika, która pozostaje w organizmie zwierzęcia

W związku z tym przy doborze pasz i surowców należy kierować się nie tylko zawartością białka ogólnego, ale przede wszystkim jego strawnością. Pozwala to na maksymalne ograniczenie strat ekonomicznych związanych z niewykorzystaniem składników odżywczych. Ponadto niestrawione białko, które dociera do jelita grubego, jest doskonałą pożywką dla bakterii z grup Eserichia Coli, Streptococcus oraz Clostridium perfringens i Clostridium difficile mogących prowadzić do biegunek, a nawet upadków w stadzie. W przypadku niskiej strawności białka jego znaczna część wydalana jest z organizmu w postaci szkodliwego azotu, a dokładnie amoniaku, który ma negatywny wpływ na środowisko w budynku inwentarskim. Tym samym znacznie pogarsza dobrostan trzody, prowadząc m.in. do spadku pobrania paszy, zwiększenia zachowań agresywnych czy podrażnienia układu oddechowego u zwierząt. Nadmiar białka, które nie ulega przyswojeniu ma również negatywny wpływ na kondycję wątroby, bezpośrednio przyczyniając się do spadku odporności organizmu, poprzez zwiększenie stężenia substancji szkodliwych oddziałujących na ten narząd.
 

Opłacalność produkcji trzody chlewnej

Większa ilość białka strawnego oznacza mniejsze zużycie komponentów i tym samym ograniczenie kosztów żywienia. Surowce z wysoką strawnością mają rzeczywisty wpływ na skrócenie okresu tuczu poprzez zwiększenie przyrostów dobowych. Z kolei osiągnięcie pożądanych wyników produkcji w maksymalnie krótkim czasie jest gwarantem oszczędności i rentowności w produkcji wieprzowiny.
 

Energia w paszy dla trzody chlewnej

Kolejnym składnikiem, który ma zasadniczy wpływ na optymalne i zdrowe żywienie zwierząt, jest energia – potrzebna głównie do utrzymania podstawowych potrzeb metabolicznych. To także niezbędny element w procesie prawidłowego przyswojenia białka. Wraz z postępem hodowlano-genetycznym zboża, których ilość w dawce pokarmowej przekracza 80%, okazują się niewystarczającym źródłem potrzebnej energii. Wielu hodowców uzupełnia jej deficyt, sięgając po oleje roślinne, które są skutecznymi w tej dziedzinie komponentami. Nie tylko zwiększają energetyczność mieszanki, ale pełnią także inne pożyteczne funkcje, takie jak:

  • poprawa homogenności paszy poprzez sklejanie jej cząsteczek,
  • zapobieganie pyleniu i rozwarstwianiu,
  • zwiększenie możliwości spożycia paszy.
     

Źródło strawnego białka i energii w dawce pokarmowej

Wysokiej jakości białko i energię łączy w swoim składzie Protina Fat – komponent wyprodukowany z pełnotłustych nasion soi w innowacyjnym Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR) w Osieku. Produkt ten powstaje w wyniku obróbki hydrobarotermicznnej. To innowacyjna technologia produkcji, która polega na wykorzystaniu procesów fizycznych i termicznych, bez udziału substancji chemicznych. Dzięki temu komponent charakteryzuje się doskonałymi parametrami: 34% białka ogólnego oraz 19% tłuszczu, co przekłada się na 18,1 MJ/kg energii metabolicznej. W wyniku precyzyjnego i bezpiecznego procesu produkcji – obróbka w niskiej temperaturze, produkt ten osiąga aż 95% strawności białka, czyli średnio o 10-20% wyższy wskaźnik, niż w przypadku dostępnych w naszym kraju śrut. Należy również podkreślić, że Protina Fat to komponent wyprodukowany w naszym kraju, przez polską firmę.
 

Opłacalność produkcji trzody chlewnej – rezultaty badań

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu potwierdzają, że rozbieżność wynikająca z różnych strawności śrut w porównaniu do Protiny Fat, może przyspieszyć przyrosty masy ciała o 11%! Dzięki temu hodowca osiąga pożądany efekt w postaci skrócenia okresu tuczu od kilku do nawet kilkunastu dni! Większa przyswajalność produktu skutkuje również znacznym, bo aż o 12%, zmniejszeniem emisji amoniaku oraz mniejszą o 9% wilgotnością odchodów. Wyniki te świadczą jednoznacznie o wysokiej strawności Protiny Fat i jej wykorzystaniu do budowy komórek ciała zwierząt. W efekcie Protina Fat generuje oszczędności, wynikające z mniejszego zużycia paszy. Ponadto poprawia dobrostan w chlewni, co przekłada się na wyższy poziom zdrowotności i odporności, a także pobranie paszy u zwierząt.
 

Witaminy dla trzody chlewnej

W porównaniu do innych form energii i olejów Protina Fat jest dodatkowo nośnikiem rozpuszczalnych w tłuszczach oraz łatwostrawnych witamin: A, D3, E i K. Wpływają one na zdrowotność i poprawę parametrów rozrodu u zwierząt. Wysoka zawartość aminokwasów egzogennych, rozpuszczalnych w tłuszczach witamin oraz kwasów Omega, korzystnie wpływa na przemiany metaboliczne zachodzące w organizmie tuczników. Prowadzi to do poprawy cech mięsa, a oceniana w ubojni jakość jest ważna zarówno dla dostawców, odbiorców, jak i konsumentów.

W odpowiedzi na problem optymalnej i zbilansowanej produkcji trzody chlewnej w naszym kraju Protina Fat w efektywny sposób umożliwia poprawę rentowności i oszczędności produkcji, dzięki skróceniu okresu tuczu, zwiększeniu przyrostów, a także poprawie zdrowotności trzody chlewnej.