Roundup Flex 480 5l - Agrolok.pl
 1. Agrolok.pl
 2. »
 3. Uprawa
 4. »
 5. Środki ochrony roślin
 6. »
 7. Chwastobójcze
 8. »
 9. roundup flex 480 5l

Roundup Flex 480 5l


kod produktu: 11889 marka: Monsanto
Roundup Flex 480 5l
Roundup Flex 480 5l
Herbicyd totalny, w sposób systemiczny zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno i dwuliścienne, przede wszystkim perz.
ZADZWOŃ I ZAMÓW
tel. 56 682 38 88
kom. 660 690 073
7:00 - 15:00

DODAJ DO SCHOWKA

Opis produktu


Roundup Flex 480 to herbicyd należący do grupy preparatów totalnych – cechuje się dużą skutecznością w zwalczaniu jednorocznych oraz wieloletnich chwastów jedno oraz dwuliściennych. Środek Roundup Flex 480 zastosowany zgodnie z etykietą znajduje zastosowanie w wielu uprawach, na ścierniskach, nieużytkach rolnych, ugorach oraz odłogach. Na stanowiskach, na których zastosowano Roundup Flex 480, działając zgodnie z etykietą, dozwolona jest uprawa wszystkich roślin.
 
 • Stosowany zgodnie z etykietą nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych
 • Herbicyd totalny - bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów
 • Duża elastyczność w stosowaniu preparatu

Skład/substancja - % udział g/kg:
 • glifosat - 480 g/l (35,75%) 

Formulacja SL

Opakowanie: 5 l

rodzaj działania: dolistne, systemiczne

WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU

WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć

w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny

znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co

najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej

dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy

roli lub ograniczyć ją do włókowania.
WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU

ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW
1. Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed

wschodami kukurydzy (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

Etykieta środka Roundup Flex 480, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów

jednoliściennych i dwuliściennych.
2. Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed

wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU ZWALCZANIA

CHWASTÓW
Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej

i rzepaku ozimym wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać

rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do

przejazdu opryskiwacza.

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją

używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4. Środka nie stosować:

- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

- w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,

- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU

PRZYSPIESZENIA ZBIORU (DESYKACJA)
Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w pszenicy ozimej w fazie dojrzałości

woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89), a przypadku rzepaku

ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%

(BBCH 80-89).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano

lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do

przejazdu opryskiwacza.

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją

używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4. Środka nie stosować:

- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

- w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,

- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO I RZEPAKU

OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA

PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące

chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać

żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość

10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty

jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny

w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce

zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze

względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz

użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).
Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce

zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz

użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).
LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia

lub

jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych

i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UŻYTKI ZIELONE – ŁĄKI (rekultywacja).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25- 4,5 l/ha

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
I. PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha.

Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
SZKÓŁKI LEŚNE – 2-letnia uprawa sosny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:

Środek stosować w okresie sierpnia –września.

Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać

w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na

zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej,

najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Polecane


Brak produktów.

Do pobrania


Roundup Flex 480 5l (etykieta)

Roundup Flex 480 5l (karta char.)

Opinie


DODAJ NOWĄ OPINIĘ

Oceń produkt
rewelacyjny
Twój nick
Tytuł opinii
Recenzja *
* - minimum 50 znaków

 

Poradniki
Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry

Agrolok

Drogi użytkowniku


Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z AGROLOK Sp. z o.o., jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 878-14-99-026, REGON 870585596. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, właściciel serwisu www.agrolok.pl.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

- realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów AGROLOK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki AGROLOK, którym jest:

- ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

- obsługi reklamacji,

- ochronie przed próbami oszustwa,

- tworzeniu analiz, zastawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

- przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w AGROLOK Sp. z o.o.,

- blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników Spółki oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwę, nazwisko i imiona,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym AGROLOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
- organom publicznym (np. prokuraturze, policji); - partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), - innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy). Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Kontynuuj