Roundup Max 2 10kg - Agrolok.pl
 1. Agrolok.pl
 2. »
 3. Uprawa
 4. »
 5. Środki ochrony roślin
 6. »
 7. Chwastobójcze
 8. »
 9. roundup max 2 10kg

Roundup Max 2 10kg


kod produktu: 11919 marka: Monsanto
Roundup Max 2 10kg
Herbicyd totalny, w sposób systemiczny zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno i dwuliścienne, przede wszystkim perz.
PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Opis produktu


Roundup Max 2 to preparat chwastobójczy mający postać rozpuszczalnych w wodzie granul. Poprzez działanie nalistne zwalcza jednoroczne oraz wieloletnie chwasty jedno i dwuliścienne, w tym także perz. Środek Roundup Max 2 ma zastosowanie w wielu uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, czy też leśnych, na nieużytkach, także na ścierniskach przed siewem, czy sadzeniem roślin uprawnych . Wykorzystywany także w celu desykacji wybranych roślin uprawnych.

Główne zalety:
 • Duża zawartość substancji czynnej w preparacie
 • Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów
 • Możliwość wykorzystania w wielu rodzajach upraw

Skład/substancja - % udział g/kg:
 • glifosat - 680 g/kg (68 %)

Formulacja WG
Opakowanie: 1 l
Rodzaj działania: nalistne 

Roundup Max 2 stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych. 

 
Chwasty wrażliwe
dawka 1,5kg/ha dawka 2,0kg/ha dawka 2,5kg/ha dawka 3,0kg/ha
gwiazdnica pospolita, kostrzewa łąkowa, przetaczniki, rogownica pospolita, rumianki, rumiany, siewki szczawiu, tymotka łąkowa, wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa babki, kłosówka miękka, kłosówka wełnista, kupkówka pospolita, mietlica biaława, mietlica pospolita, mietlica rozłogowa, perz właściwy, stokłosa miękka, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, życica trwała jaskier rozłogowy, koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, miecz polny, orlica pospolita, ostrożeń lancetowaty, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, stokrotka polna, szczaw zwyczajny, śmiałek darniowy, turzyce, szczaw polny rdest ptasi, koniczyna biała, kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, sit członowaty, sit siny, sit sztywny, starzec jakubek, szelęźnik mniejszy, trzęślica modra

Stosowanie opryskiwaczy plecakowych 

Podczas opryskiwania powierzchni 1 m szerokości z prędkością chodu 1 m/s, większość opryskiwaczy plecakowych ma wydajność 200 l/cieczy użytkowej na hektar lub 10 l/500 m2.
Przy zalecanej dawce środka 2,0 kg/ha należy użyć 100 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.

Przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w dysze drobnokropliste, wydajność cieczy użytkowej przy dawce 2,0 kg/ha będzie wynosiła 100 l/ha lub 10 l/1000 m2. W tym przypadku użyć 200 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.

UWAGA: Wyższą ilość wody stosować przy silnym zagęszczeniu uprawy. 

 
Uprawa Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania [kg/ha] Zalecana ilość wody [l/ha]
przed zbiorem roślin uprawnych - zwalczanie chwastów wieloletnich 2,0 - 3,0 100 - 300
przed zbiorem roślin uprawnych - zwalczanie chwastów jednorocznych 0,5 - 0,75 100 - 250
desykacja - zboża 0,5 - 0,75 100 - 250
desykacja - rzepak 1,5 - 2,0 100 - 300
ścierniska, przed siewem/ sadzeniem roślin 0,75 - 2,5 100 - 250
zakładanie sadu 2,0 - 2,5 100 - 250
po siewie/ sadzeniu roślin, ale przed wschodami roślin uprawnych 0,75 100 - 250
szparagi 0,75 - 2,5 100 - 250
przygotowanie pola do siewu/ sadzenia roślin przemysłowych 0,75 - 2,5 100 - 250
ugory 0,75 - 2,0 150 - 250
odłogi wieloletnie 1,5 - 3,0 150 - 300
jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa 2,5 200 - 300
użytki zielone - rekultywacja 1,5 - 3,0 200 - 300
uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków 1,5 - 3,0 200 - 300
rowy melioracyjne 2,5 - 3,0 200 - 300
tereny nieużytkowane rolniczo 1,5 - 2,5 200 - 300

STOSOWANIE PRZED ZBIOREM
Zabieg wykonać, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%.
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.

STOSOWANIE PO ZBIORZE
Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka. Pozostawić pole/ściernisko przez minimum 21 dni w celu umożliwienia wzrostu chwastów. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich uprawki lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu. Przy zwalczaniu chwastów jednorocznych uprawki można rozpocząć 2 dni po zabiegu.

PO SIEWIE/SADZENIU
Zabieg należy wykonać najlepiej 3 dni przed przewidywanymi wschodami.
 

Polecane


Brak produktów.

Do pobrania


Roundup Max 2 10kg (etykieta)

Roundup Max 2 10kg (karta char.)

Opinie


DODAJ NOWĄ OPINIĘ

Oceń produkt
rewelacyjny
Twój nick
Tytuł opinii
Recenzja *
* - minimum 50 znaków

 

Poradniki
Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry

Agrolok

Drogi użytkowniku


Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z AGROLOK Sp. z o.o., jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 878-14-99-026, REGON 870585596. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, właściciel serwisu www.agrolok.pl.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

- realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów AGROLOK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki AGROLOK, którym jest:

- ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

- obsługi reklamacji,

- ochronie przed próbami oszustwa,

- tworzeniu analiz, zastawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

- przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w AGROLOK Sp. z o.o.,

- blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników Spółki oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwę, nazwisko i imiona,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym AGROLOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
- organom publicznym (np. prokuraturze, policji); - partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), - innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy). Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Kontynuuj