Stomp 330 EC 1l - Agrolok.pl
 1. Agrolok.pl
 2. »
 3. Uprawa
 4. »
 5. Środki ochrony roślin
 6. »
 7. Chwastobójcze
 8. »
 9. stomp 330 ec 1l

Stomp 330 EC 1l


kod produktu: 10732 marka: BASF
Stomp 330 EC 1l
Stomp 330 EC 1l
Stomp 330 EC jest środkiem chwastobójczym mającym zastosowanie w uprawach warzywniczych. Można stosować go doglebowo lub nalistnie.
PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Opis produktu


Stomp 330 EC jest środkiem chwastobójczym posiadającym rejestrację w ochronie ziemniaka, kapusty głowiastej, cebuli z siewu i cebuli z dymki. Przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych. Stomp 330 EC zalecany jest w rozwiązaniach technologicznych. Ogranicza ilość zabiegów chwastobójczych w sezonie – do jednego! Po zastosowaniu tego preparaty okres karencji nie jest wymagany.

Zalety:
 • szeroki zakres stosowania,
 • brak okresu karencji,
 • bezpieczny dla roślin następczych

Skład/substancja - % udział g/kg:
 • pendimetalina 330 g/l (31,3%)

Formulacja EC

Opakowanie: 1l

Rodzaj działania: doglebowy i nalistny

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny rolnicze 
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.


Środek można stosować: 
- po siewie, nie później niż w 3 dni; lub
- wcześnie powschodowo, nie później niż w fazie 1-2 liści chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych
Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.

Uwaga: Ziarno zbóż wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm
warstwą gleby. Przykrycie ziarna płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną
przerzedzenia roślin.

kukurydza 
Środek można stosować:
- po siewie, nie później niż w 3 dni w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP:
Stomp 330 EC 4-5 l/ha + Azoprim 50 WP 1 kg/ha lub
- powschodowo w fazie 1-2 li?ci chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP
Stomp 330 EC 4-5 l/ha + Azoprim 50 WP 1 kg/ha.*
- trawy nasienne (wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, życica trwała,
mietlica biaława).
Plantacje w 1,2 lub 3 roku użytkowania.

Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na dobrze rozkrzewione rośliny traw. 
- jesienią: od połowy września do połowy października (można stosować
jesienią również na plantacjach założonych wiosną tego samego roku).
Skuteczność środka uzależniona jest od stopnia wilgotności gleby. W warunkach
suszy skuteczność jest słabsza.
- wiosną: jak najwcześniej, od marca do początku kwietnia.
Zalecana dawka: 5 l/ha.

Uwagi: 
1. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
2. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od
zastosowania środka.
3. W przypadku masowego występowania wiechliny rocznej lub miotły
zbożowej środek stosować jesienią.

ziemniak 
Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i
zabronowaniu pola.
Zalecana dawka: 3,5-5 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu działania, Stomp 330 EC można stosować
przedwschodowo, łącznie ze środkiem Afalon 450 SC w dawce:
Stomp 330 EC 3,5-5 l/ha + Afalon 450 SC 2 l/ha.

Uwagi: 
1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
2. Mieszaninę środków Stomp 330 EC + Afalon 450 SC sporzadzić
bezpośrednio przed zabiegiem.
- bobik, łubin żółty.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni)
Zalecana dawka: 4 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w łubinie żółtym Stomp 330 EC
można stosować bezpośrednio po siewie z herbicydem Command 480 EC
Stomp 330 EC 3 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.

tytoń
Zwalczanie chwastów.
Środek stosować nie później niż 1 dzień przed sadzeniem tytoniu.
Zalecana dawka: 4 l/ha.
Niszczenie i hamowanie odrostów bocznych tytoniu
Bezpośrednio (a najpóźniej do 24 godzin) po ogłowieniu tytoniu i usunięciu w miarę
potrzeby pędów bocznych o długości powyżej 2 cm, zastosować środek w stężeniu
1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), zużywając 10-20 ml cieczy użytkowej na roślinę.
Ilość cieczy użytkowej zależy od tendencji odmiany do wykształcania odrostów oraz
od wysokości rośliny. Ciecz użytkową można stosować do opryskiwania lub ręcznego
polewania roślin tytoniu .

Polecane


Brak produktów.

Do pobrania


Stomp 330 EC 1l (karta char.)

Stomp 330 EC 1l (etykieta)

Opinie


DODAJ NOWĄ OPINIĘ

Oceń produkt
rewelacyjny
Twój nick
Tytuł opinii
Recenzja *
* - minimum 50 znaków

 Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry

Agrolok

Drogi użytkowniku


Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z AGROLOK Sp. z o.o., jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 878-14-99-026, REGON 870585596. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, właściciel serwisu www.agrolok.pl.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

- realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów AGROLOK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki AGROLOK, którym jest:

- ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

- obsługi reklamacji,

- ochronie przed próbami oszustwa,

- tworzeniu analiz, zastawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

- przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w AGROLOK Sp. z o.o.,

- blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników Spółki oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwę, nazwisko i imiona,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym AGROLOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
- organom publicznym (np. prokuraturze, policji); - partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), - innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy). Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Kontynuuj