Nowa, polska odmiana kukurydzy ziarnowej

Polska Hodowla Roślin Smolice intensywnie pracuje nad nową genetyką kukurydzy. Efektem najnowszych doświadczeń jest wczesna odmiana ziarnowa SM Sobieski (FAO 220).

SM Sobieski jest odmianą kukurydzy zarejestrowaną przez COBORU w 2021 roku. Podczas dwuletnich badań rejestrowych (2019-2020) osiągnęła średnie plony ziarna na poziomie 103 i 104 procent.
 

Stabilna i odporna odmiana kukurydzy

Średniowysokie rośliny (ok. 275 cm w 2020 r.) są stabilne, bez tendencji do wylegania. W doświadczeniach rejestrowych rośliny stojące stanowiły 96,5 procent, co można uznać na świetny wynik. Odmiana cechuje się dobrą zdrowotnością (fuzarioza, głownia), co nabiera szczególnego znaczenia w mokrych sezonach. Podczas dwóch ostatnich, wiosną występowały przedłużające się chłody, które nie „dopingowały” roślin do rozwoju. Pomimo tego, zauważalny był bardzo dobry wigor siewek odmiany SM Sobieski, dzięki czemu wschody były równomierne, a braki w obsadzie niezauważalne.
 

Na jakie gleby SM Sobieski?

Odmiana jest tolerancyjna względem stanowiska, co oznacza, że może być wysiewana zarówno na glebach mniej zasobnych, średnich, jak i dobrych.
 

Mocne strony odmiany SM Sobieski

  • Cechy, które doskonale oddają charakter nowej odmiany ziarnowej:
  • szybkie dojrzewanie ziarna umożliwia wczesny zbiór i przygotowanie pola pod kolejną roślinę,
  • odmiana sprawdzi się niemal w całej Polsce, nawet w rejonach o krótkim okresie wegetacyjnym,
  • dzięki silnemu wigorowi siewek, zminimalizowane jest ryzyko braków w obsadzie i nierównych wschodów.
     

Odmiana dostępna jest w zaprawie fungicydowej lub komplecie zapraw: fungicydowa + Korit 420 FS.
 

UWAGA! Pytaj Opiekuna Handlowego o aktualne akcje promocyjne dla nasion kukurydzy SM Sobieski!