13 samorządowców laureatami konkursu "Sołtys Roku 2015"

13 samorządowców nagrodzono w konkursie "Sołtys Roku 2015". Celem inicjatywy jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Nagrody w 14. edycji konkursu organizowanego przez redakcję "Gazety Sołeckiej" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wręczono we wtorek w Senacie. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który był gościem uroczystości, podkreślił, że sołtysi są "solą polskiej ziemi". "Od was bardzo dużo zależy. Od was zależy aktywność społeczna na wsi" - zwrócił się do samorządowców Borusewicz.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się m.in. Hanna Wronka z sołectwa Równe (woj. mazowieckie) wyróżniona za to, że jest liderką, która potrafi "odkryć potencjał nawet najmniejszej społeczności", Katarzyna Tokarz z sołectwa Ropica Górna (woj. małopolskie) za umiejętność zjednywanie sobie ludzie i włączania ich we wszystkie działania w sołectwie oraz Zbigniew Miga z sołectwa Kożuchów (woj. podkarpackie), który stworzył świetlicę środowiskową, plac zabaw, boisko i amfiteatr.

Nagrodę specjalną za 44 lata sprawowania funkcji sołtysa otrzymał Ireneusz Majkowski z sołectwa Lisiogóra (woj. mazowieckie).

Sołectwo może zostać powołane z inicjatywy rady gminy lub jej mieszkańców. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie, natomiast wykonawczym jest sołtys, którego wspiera rada sołecka. Sołectwo jako jednostka pomocnicza rady gminy nie ma osobowości prawnej, nie może więc podpisywać żadnych umów, ale może proponować, zachęcać gminę np. do inwestycji na swoim terenie.

Wręczenie nagród w Senacie poprzedziła konferencja "Fundusz sołecki - i co jeszcze dla lokalnej aktywizacji". Fundusz sołecki może wyodrębnić rada gminy w budżecie i przeznaczyć na projekty, inwestycje zgłoszone przez mieszkańców sołectw. Zachętą może być zwrot części wydatków z budżetu państwa.

Według ustawy o funduszu sołeckim jeżeli rada gminy zdecyduje o jego uruchomieniu, mieszkańcy sołectwa zbierają się na zgromadzeniu wiejskim i dyskutują na co przeznaczyć środki; wysokość funduszu wylicza się zgodnie z algorytmem określonym w ustawie. Zgodnie z podanymi w kwietniu przez MSWiA danymi, liczba gmin, w których stworzono fundusz sołecki, wzrosła z 55 proc. w latach 2009-2013, do 65 proc. w 2015 r. i 68 proc. w 2016 r. (PAP)

gł/ mok/