Agrolok wyróżniony za obsługę rolników

Po raz kolejny możemy cieszyć się tytułem laureata Najwyższa Jakość QI. Kapituła konkursowa wysoko oceniła Agrolok za obsługę rolników na wszystkich etapach produkcji.

Program Najwyższa Jakość QI od 10 lat wspiera i inicjuje projakościowe postawy w firmach i instytucjach w naszym kraju. Podczas Gali wręczono nagrody w trzech kategoriach: Produkt, Usługa oraz System Zarządzania. Agrolok zdobył tytuł laureata w drugiej spośród kategorii. Zebraliśmy wysokie oceny kapituły konkursowej, co zaowocowało nagrodzeniem działań związanych z wdrażaniem i promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności, czyli obsługi rolników na wszystkich etapach produkcji.

Z okazji jubileuszowej X Gali Programu Najwyższa Jakość Quality International i Europejskiego Forum Jakości do organizatorów i laureatów programu Kancelaria Prezydenta RP, Andrzeja Dudy wystosowała list:

„Nagradzanie instytucji, przedsiębiorców oraz usługodawców spełniających najwyższe standardy w zakresie zarządzania, oferowanych usług i produktów jest cenną inicjatywą, podnoszącą konkurencyjność polskiej gospodarki. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania za popularyzację idei nowoczesnego zarządzania, jako właściwej drogi do odnoszenia sukcesów. (...) Wyróżnionym Godłem Quality International 2016 życzę, aby otrzymany tytuł sprzyjał kolejnym sukcesom”.

Dziesiąta edycja programu Najwyższa Jakość QI odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.