Areapak Uniqal – nowość w jesiennej ofercie herbicydów zbożowych

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych znajduje coraz więcej zwolenników. Przyczyn tej tendencji należy upatrywać głównie w tym, że jest to najkorzystniejszy pod kątem plonowania termin regulacji zachwaszczenia. Ponadto warunki atmosferyczne sprzyjają wykonywaniu zabiegów jesienią, a samo odchwaszczanie jest efektywne.
 

Zboża ozime są wysiewane w naszym kraju na ok. 4,3 mln ha (dane ARiMR, 2021), przy czym występuje w nich wiele gatunków chwastów o wysokim nasileniu. Najpopularniejszym chwastem jednoliściennym jest miotła zbożowa wschodząca jesienią i wiosną. Największą szkodliwością cechują się egzemplarze wschodzące jesienią, choć konkurencyjność miotły wobec zbóż jest szczególnie wysoka wiosną. Szybko wznawia wegetację pobierając duże ilości wody oraz składników pokarmowych. Po wykłoszeniu zbóż przerasta je, ograniczając ilość docierającego światła.


Z chwastów dwuliściennych najczęściej można spotkać: przytulię czepną, chwasty rumianowate (rumian polny, maruna bezwonna), chwasty krzyżowe (tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku), mak polny, chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, chwasty piętra niskiego (fiołek polny, przetaczniki, bodziszek drobny). Konkurencyjność tych ostatnich jest szczególnie wysoka jesienią oraz wczesną wiosną, gdy szybko przyrastają. Z tego też względu, podczas opóźnionych zabiegów odchwaszczania wiosennego, trudno je zwalczyć.
 

Dlaczego chwasty są zagrożeniem dla roślin uprawnych?

 

Szkodliwość chwastów wynika z ich konkurencyjności. Jak pokazuje wiele badań oraz doświadczenie rolników, odchwaszczanie jesienne umożliwia uzyskanie wyższego plonu. Konkurowanie chwastów ze zbożami o wodę i składniki pokarmowe w okresie jesiennym nie jest wysoce istotne w kształtowaniu plonu zbóż, ponieważ ilości tych zasobów w glebie są w pełni wystarczające zarówno dla rośliny uprawnej, jak i chwastów. Wysoce istotna jest konkurencja o światło i przestrzeń, to ona decyduje o krzewieniu i ukorzenieniu roślin, co bezpośrednio wpływa na uzyskany plon.
 

Jaki herbicyd jesienny wybrać?

 

Wybór herbicydów zbożowych do stosowania jesiennego jest szeroki, dlatego w zależności od wymagań, możemy wybrać rozwiązanie dopasowane do specyfiki pola. Dla wielu rolników ważnym parametrem jest możliwość stosowania środków ochrony roślin w niskich temperaturach, które nie są rzadkim zjawiskiem jesienią. Na rynku właśnie pojawia się nowe rozwiązanie, które może być stosowane w szerokim zakresie temperatur, a jest to Areapak Uniqal.
 

Areapak Uniqal to jesienny pakiet herbicydów zbożowych zwalczający miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne, między innymi przytulię czepną, chwasty rumianowate, chwasty piętra niskiego, chwasty krzyżowe. Ze względu na możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, skutecznie eliminuje zachwaszczenie w różnych warunkach termicznych. Działa doglebowo, jak i nalistnie, co oznacza, że jest pobierany przez chwasty w fazach kiełkowania oraz siewki, co zapewnia długi efekt ochrony, w tym zapobieganie przed wtórnym zachwaszczeniem. Substancje aktywne tego rozwiązania w pełni się uzupełniają, co oznacza ochronę również przed odpornymi biotypami chwastów.
 

Stając przed wyborem jesiennego herbicydu do stosowania w zbożach ozimych, warto kierować się kilkoma kryteriami. Z pewnością najważniejszym parametrem jest skuteczność przeciw najbardziej groźnym chwastom. W dalszej kolejności jest m. in. długość ochrony oraz warunki stosowania. Z uwagi na wszystkie wymienione kryteria odpowiednim rozwiązaniem jest Areapak Uniqal.