Bezpieczna droga do sukcesu Wraz z sukcesywnym wzrostem znaczenia gospodarczego kukurydzy, na terenie kraju rośnie areał jej upraw. Rozszerza się także portfolio odmian przejawiających wysoki potencjał plonowania w poszczególnych warunkach środowiskowo-glebowych. W nowym katalogu „Bezpieczna droga do sukcesu”, firma Agrolok reprezentuje cały pakiet odmian kukurydzy oraz technologie prowadzenia uprawy. Do dotychczasowych, sprawdzonych produktów, dołączyły nowe.


W katalogu przedstawione zostały także nasze propozycje na użytki zielone, w tym mieszanki traw oraz modułowe mieszanki poplonowe. Dzielimy się też sposobami na wydobycie ich pełnego potencjału.


Zapraszamy do lektury!