Biostymulatory dla dobrej kondycji

Buraki cukrowe należą do tych roślin uprawnych, które generują bardzo duże ilości biomasy z jednostki powierzchni uprawy. Dla producentów liczy się głównie plon handlowy, czyli korzenie i zawar­ty w nich cukier, nie należy jednak zapominać, że bez zdrowej, prawidłowo rozwiniętej rozety liściowej uzyskanie wysokiego plonu o odpowiedniej jakości jest niemożliwe.
 

Sukces w uprawie jest uzależniony od wielu czynników. Stanowisko, odmiana, przebieg pogody, długość wegetacji, czyli termin zbioru, intensywność nawożenia oraz ochrona chemiczna to podstawowe elementy produkcyjne, wpływające na efekt końcowy. W przypadku, gdy któryś z czynników zawodzi, plon korzeni (a właściwie plon cukru) zostaje zredukowany.
 

Po około 60 dniach wegetacji burak powinien zakrywać międzyrzędzia. Dzięki temu, ograniczając dostęp światła do gleby, chroni rozetą liściową przed zachwaszczeniem wtórnym, jednocześnie zapewnia odpowiednią powierzchnię asymilacyjną do wydajnego przeprowadzania procesu fotosyntezy. Od intensywności i produytywności fotosyntezy w głównej mierze zależy rozbudowa korzenia spichrzowego i ilość nagromadzonych w nim cukrów. Stąd właściwy rozwój powierzchni liściowej w pierwszych fazach rozwojowych powinien być priorytetem w prowadzeniu plantacji.
 

Rozwiązaniem redukującym wpływ niekorzystnych warunków abiotycznych, ograniczających rozwój liści, są nawozy organiczne na bazie wolnych aminokwasów, czyli biostymulatory. Efektywnie poprawiają one kondycję roślin w nawożeniu pozakorzeniowym.

Rola aminokwasów

Aminokwasy występującew nawozach dolistnych Elvita Amino, wytwarzane są na drodze hydrolizy enzymatycznej – pod wpływem traktowania materii organicznej enzymami następuje rozpad białek na proste łańcuchy aminokwasów. Uzyskana substancja jest wysoce aktywna biologicznie, dzięki czemu łatwo wnika do rośliny i przejmuje w niej wiele funkcji. Wolne aminokwasy zawarte w gotowym nawozie, takie jak prolina, glicyna, hydroksyprolina i inne, mogą być gotowym produktem składowym w budowie nowych organów roślin. Jako częściowo przygotowane elementy strukturalne nie wymagają wysokich nakładów energetycznych na wbudowanie w organizm rośliny traktowanej, dlatego też pozwalają na normalne funkcjonowanie i ciągłe przyrastanie rośliny nawet wtedy, gdy ta znajduje się w warunkach stresowych. Aminokwasy świetnie sprawdzają się też w odbudowie zniszczonych części roślin, gdy straty nastąpiły pod wpływem działania czynników fizycznych, takich jak zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, uszkodzenia spowodowane przez choroby i szkodniki lub uszkodzenia mechaniczne wywołane np. gradem, silnym wiatrem.
 

Poza funkcją budulcową, aminokwasy pełnią także inne role w procesach fizjologicznych. Wykorzystując zdolność zagęszczenia soków komórkowych, pozytywnie wpływają na odpowiednie gospodarowanie wodą w organizmie roślinnym. Wprowadzone do rośliny posiadają cechę chelatowania, czyli transportowania w bezpieczny sposób składników pokarmowych. Jako dodatek do mieszanin zbiornikowych z innymi nawozami zawierającymi makro- i mikroelementy zwiększają tempo i jakość pobrania wszystkich składników przez liście. Plusem chelatowania jest całkowite bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej.

Wymienione wyżej funkcje aminokwasów wzmagają rozwój generatywny, przyczyniając się do zwiększenia potencjału plonowania.
 

Efekty

Stosowanie biostymulacji opartej na produkcie zawierającym aktywne aminokwasy jest opłacalnym i wydajnym rozwiązaniem. Satysfakcjonujące wyniki uprawy osiąga się dzięki:

– przyspieszeniu regeneracji po przebytym stresie, wywołanym na przykład ochroną herbicydową,

– wydajnemu wprowadzeniu składników pokarmowych zawartych w nawozach dolistnych,

– uodpornieniu na niekorzystne warunki pogodowe,

– wprowadzaniu gotowych części budulców.
 

Nawóz Elvita Amino, pełniąc wszystkie opisane wyżej funkcje, jest doskonałym produktem, który może być stosowany zarówno sam, jak i w mieszaninach z innymi nawozami, przeznaczonymi do stosowania dolistnego.

(ak)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 15 czerwca 2017 r.
zdjęcie: Fotolia.com