Co dalej z chwastami? Po długim czasie nastąpiło wyczekiwane okno pogodowe na zastosowanie w uprawach środków ochrony roślin. W wielu przypadkach rolnicy, po wiosennej lustracji pól odchwaszczanych jesienią zauważają, że zachodzi potrzeba wykonania zabiegu uzupełniającego pod kątem zwalczania chwastów dwuliściennych. Niestety, czas działa na niekorzyść. Im większe chwasty, tym trudniej je zlikwidować. Duże znaczenie mają także odpowiednie warunki pogodowe. Musimy również pilnować, by zastosować środek w odpowiedniej fazie rozwojowej zbóż.

W większości przypadków do zwalczenia zostały najpopularniejsze chwasty dwuliścienne, które oprócz formy zimującej, wytwarzają również formę jarą.
Są to:
  • tobołek polny,
  • chaber bławatek,
  • komosa biała,
  • przytulia czepna,
  • rumian polny i inne.

Formy jare chwastów są mniej groźne dla upraw zbóż ozimych, lecz w przypadku ich wystąpienia, konieczne jest zastosowanie herbicydu. Dokonując wyboru środka, należy wziąć pod uwagę roślinę następczą. W przypadku monokultury zbożowej nie stanowi to żadnego zagrożenia, ale rolnicy, którzy uprawiają rzepak, rośliny bobowate lub zakładają po zbożu użytek zielony, muszą zwrócić szczególną uwagę na wybierany herbicyd. Jest to ważne, ponieważ niektóre substancje aktywne wchodzące w skład środków mają długi okres rozpadu w glebie, przez co mogą pozostawiać pozostałości groźne dla roślin następczych.
 

Flod 306 SE – bezpieczeństwo stosowania


Herbicyd Flod 306 SE, to nie tylko skuteczna, ale i bezpieczna broń w walce z chwastami. Środek jest bezpieczny nie tylko dla uprawianego zboża, ale także dla roślin następczych. Środek możemy stosować od fazy dwóch liści zbóż do fazy drugiego kolanka zbóż. Daje nam to możliwość dobrania optymalnego terminu wykonania zabiegu, bez ryzyka dla kolejnych upraw.

Substancje czynne zawarte w tym środku są skuteczne już od temperatury 5 stopni Celsjusza. To ważne przy tak kapryśnej wiośnie, z jaką mamy do czynienia w tym roku. Flod 306 SE jest także mieszalny z najczęściej stosowanymi herbicydami przeznaczonymi do zwalczania chwastów jednoliściennych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.