Jak mieszać i co można mieszać? To temat, który zawsze budzi moje wątpliwości. Co pierwsze, co ostatnie, jak łączyć herbicydy, co z formulacjami? Temat jest chyba nie do ogarnięcia.  Najważniejsze, żeby dostać właściwą informację od dystrybutora. Pewne produkty potrzebują wyższego pH. Inne z kolei najwyższą skuteczność wykazują przy pH obniżonym. Wiele czynników i zależności prowadzi do jednej konkluzji. Jeżeli chce się pomieszać nowe środki, warto zapytać o to kogoś, kto ma o tym pojęcie. Zaczynam się powoli nie wyrabiać z robotą. Wegetacja nabrała rozpędu i nie da się rozdzielać zabiegów. Z jednej strony czas i koszty paliwa, z drugiej obawa o skuteczność i selektywność. Rzetelna informacja i doradztwo to rzecz bezcenna.