Cukier drożeje, a my jemy go coraz mniej

Drożejący cukier obniża jego spożycie w Polsce - podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Z jego wyliczeń wynika, że spożycie cukru w gospodarstwach domowych w pierwszym półroczu 2015 roku przeciętnie miesięcznie wyniosło 1 kg na osobę.

Było to o 10 proc. mniej niż przed rokiem.

Utrzymały się duże różnice konsumpcji w poszczególnych grupach gospodarstw domowych.

I tak w gospodarstwach domowych rolników spożycie spadło o 8,2 proc. do 1,53 kg/osobę, a w rodzinach emerytów i rencistów o 11 proc. do 1,28 kg/osobę.

Z kolei w gospodarstwach domowych pracowników spożycie spadło o 9,4 proc. do 0,87 kg/osobę, a w rodzinach osób utrzymujących się z pracy na własny rachunek o 11 proc. do 0,73 kg/osobę. (PAP)

map/ ana/