Czas na dobre odżywianie – pogłówne odżywianie soi Obecnie na obszarze kraju soja rozpoczyna fazę kwitnienia, która jest dla niej bardzo newralgiczną fazą wegetacji. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura mogą utrudnić kwitnienie.

Okres kwitnienia soi to idealny moment na wsparcie rozwoju i poprawę kondycji roślin. Elementem poprawiającym ogólną kondycję roślin jest zastosowanie w odżywianiu aminokwasów, które ułatwiają asymilację substancji odżywczych.

Aminokwasy są bardzo dobrym nośnikiem dla mikroelementów, dlatego ich łączne stosowanie ułatwia wchłanianie i przyswajanie tych składników przez komórki roślin, co jest szczególnie ważne przy omszonych liściach i łodygach soi.

Ważną funkcję podczas kwitnienia soi pełni bor. Stabilizuje wzrost struktury łagiewki pyłkowej, poprawia jakość pyłku, ogranicza wpływ negatywnych czynników zewnętrznych (np. niedobory wody czy niskie temperatury), poprawiając jakość kwitnienia roślin. Do efektywnej ochrony kwiatów warto wykorzystać preparaty Elvita Amino oraz Elvita Bor.

Faza kwitnienia to idealny moment na lustrację, czy na korzeniach zawiązane zostały brodawki odpowiadające za wiązanie azotu atmosferycznego, a następnie za przekształcenie go w dostępną formę amonową. Jeżeli brodawki nie zostały związane bądź występują w niewielkiej ilości (poniżej 10 na korzeniu), należy zastosować nawożenie azotem, podając 30 kg czystego składnika na hektar.

Znaczne przekroczenie dawki może skutkować wybujaniem, a następnie wyleganiem roślin. Skutecznym rozwiązaniem dla zaopatrzenia roślin w azot jest również zastosowanie preparatów biologicznych, takich jak Elbio Fen. Zawarte w produkcie mikroorganizmy wspomagają końcowy efekt zawiązywania brodawek na korzeniach soi, jak również wiążą azot z zasobów naturalnych (powietrze, gleba), przetwarzając go do form przyswajalnych dla soi przez cały okres wegetacji.

Pogłówne odżywianie soi z wykorzystaniem aminokwasów oraz boru, przy jednoczesnym wsparciu mikroorganizmów, skutecznie wpływa na kondycję roślin, przyczyniając się w sposób bezpośredni do wielkości i jakości plonu.