Do końca lipca ANR wydzierżawiła 52,4 tys. ha ziemi

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła 52,4 tys. hektarów państwowej ziemi, w a całym roku chce przekazać rolnikom w użytkowanie 100 tys. ha - poinformowała ANR.

W pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono 9,4 tys. przetargów na dzierżawę, na podstawie których wydzierżawiono prawie 50 tys. ha. Z tych 9,4 tys. przetargów - 5,3 tys. stanowiły przetargi ograniczone, gdzie wydzierżawiono 49,3 tys. ha. Wszystkie wydzierżawili rolnicy indywidulani powiększający swoje gospodarstwa rodzinne - zaznacza Agencja.

W lipcu Agencja wydzierżawiła kolejne 2,5 tys. ha gruntów, co daje łącznie w pierwszych 7 miesiącach roku powierzchnię prawie 52,4 tys. ha wydzierżawionych gruntów.

Dzierżawa od wejścia w życie ustawy, która wstrzymuje sprzedaż ziemi na 5 lat tj. od 1 maja br., stała się podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi. Ziemia jest wydzierżawiana nawet na 10 lat, co daje rolnikom pewność, że będą oni ją dysponowali oraz umożliwią planowanie produkcji rolnej bez angażowania dużych środków finansowych. Według Agencji rolnicy w ten sposób mogą unowocześniać i rozwijać gospodarstwa rodzinne, a ponadto korzystać z programów pomocowych.

Ziemia jest wydzierżawiana głównie na przetargach ograniczonych, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Przy organizowaniu przetargu uczestniczą organizacje rolnicze działające na terenie danego oddziału. Dyrektor oddziału zasięga ich opinii np. przy określaniu, jaka ma być preferowana wielkość wydzierżawianych działek na danym terenie. Przedstawiciele organizacji (posiadających swoje struktury wojewódzkie), mają również wpływ na wskazanie rodzaju organizowanego przetargu ograniczonego np. mogą wnioskować, by odbył się on poprzez przetarg ofert pisemnych na dzierżawę danej nieruchomości.

W bieżącym roku Agencja zamierza przeznaczyć do dzierżawy ponad 100 tys. ha gruntów rolnych. Najwięcej na obszarach działania oddziałów terenowych w: Szczecinie (ok. 36 tys. ha), Olsztynie (ok. 18 tys. ha), Gorzowie Wlkp. (ok. 18 tys. ha). Na koniec lipca 2016 r. w dzierżawie było 1 mln 054 tys. ha.

Wysokość wylicytowanych czynszów dzierżawnych (opłata za użytkowanie ziemi) jest zróżnicowana. Wysokość czynszu wyznaczana jest na podstawie oficjalnie ogłoszonej przez GUS ceny skupu pszenicy pomnożonej przez ilość hektarów. W pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła ona 63,68 zł za 100 kg (dt).

Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (47,3 dt/ha), mazowieckim (29,3 dt/ha) i wielkopolskim (25,5 dt/ha), a najniższe w województwach: świętokrzyskim (4,5 dt/ha), lubelskim (6,0 dt/ha) i podlaskim (6,3 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie obszarowej od 100 do 300 ha i wyniósł 36,4 dt/ha. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. wyniosła 16,3 dt/ha.

Czynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów systematycznie rośnie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich 54 tysięcy trwających umów dzierżawy w okresie I-IV 2016 r. wyniósł nieco ponad 4 dt/ha pszenicy (ok. 250 zł za hektar rocznie). (PAP)

awy/ jzi/