Dobre wieści dla młodych rolników Jesteś młodym rolnikiem, spełniasz wszystkie warunki potrzebne do ubiegania się o Premię dla młodych rolników, ale boisz się, że nie starczy Ci czasu na złożenie wniosku? Mamy dobre informacje! Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o wsparcie można przesyłać do 16 października. 

Zgodnie z pierwotnym założeniem, wnioski o przyznanie Premii dla młodych rolników miały być przyjmowane do 29 września. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin zdecydowano się przedłużyć. Tym samym wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 30 sierpnia do 16 października.

Jak podkreśla ARiMR, wypełnione formularze można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), które rozpoczynają działalność rolniczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. 

Uczestnicy naboru muszą posiadać numer identyfikacyjny gospodarstwa oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe (istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii). 

Kolejnym z wymogów jest złożenie biznesplanu wraz ze zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Środki na wsparcie pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wysokość dofinansowania wynosi 200 tys. zł i ma charakter ryczałtu. Środki wypłacone zostaną w dwóch ratach rozbitych na odpowiednio: 140 tys. zł i 60 tys. zł. Pierwsza rata trafi do młodego rolnika po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, zaś druga – gdy zrealizuje biznesplan. 

Jak zaznacza ARiMR, wsparcie powinno zostać wykorzystane na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. 70 proc. otrzymanej kwoty trzeba zainwestować w środki trwałe.

Szczegóły dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa