Dobry czas na odmiany przewódkowe

Przewódki warto wysiewać jesienią. To lepszy czas, niż termin wiosenny, bowiem gwarantuje wyższy plon. W sprzyjających warunkach odmiany przewódkowe plonują podobniejak oziminy wysiane w optymalnym terminie.

Wysiew zbóż ozimych późną jesienią po zebraniu przedplonów w postaci buraków cukrowych czy kukurydzy na ziarno, może być ryzykowny. Alternatywą dla nich są zboża przewódkowe. Hodowcy zalecają siew od końca października do końca lutego. Możliwy jest również wysiew typowo wiosenny czyli do końca marca, jednak wtedy przewódki plonują porównywalnie do tradycyjnych odmian zbóż jarych.

Przewódki to zboża jare, które posiadają cechę zimotrwałości nabytą w efekcie krzyżowania zbóż jarych z ozimymi. Opłacalność wysiewu podyktowana jest wysoką jakością ziarna oraz niższym ryzykiem suszy w porównaniu do siewu wiosennego. Przezimowanie przewódek uzależnione jest od fazy rozwojowej roślin. Najkorzystniejszą fazą jest szpilkowanie, a maksymalny wielkość roślin to faza 2-3 liści. Optymalnym terminem siewu jest zatem listopad.

Przewódki to odmiany takich zbóż jak: pszenica, żyto i pszenżyto. Ważnym elementem jest norma wysiewu zalecana przez producenta odmiany. Może ona wahać się od 330 do nawet 550 ziaren na 1 m2 . Niższa norma wysiewu dotyczy wczesnego terminu siewu.

Odchwaszczanie plantacji jesienią powinno przebiegać w fazie 2-3 liści zboża, zwłaszcza w przypadku miotły zbożowej. Jeśli posiane przewódki są małe lub dopiero wschodzą, zabieg należy przeprowadzić wiosną, ponieważ prawdopodobnie nie ma wschodów chwastów. Warto także pamiętać o optymalnej temperaturze. Chwasty można zwalczać także w temp. 0o C, jednak jest to zależne od substancji aktywnej zawartej w danym herbicydzie.

(wo)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 5 listopada 2015
zdjęcie: LeeCannon/flickr.com