Dopłaty do materiału siewnego 2020

Do 25 czerwca producenci rolni mogą ubiegać się o dofinansowanie materiału siewnego kategorii: elitarny i kwalifikowany, który został wykorzystany do siewu lub sadzenia w bieżącym roku. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę?
 

Na wsparcie finansowe ze strony Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą liczyć producenci rolni, którzy zużywają kwalifikowany lub elitarny materiał siewny do siewu bądź sadzenia, a także posiadają działki rolne, na których uprawiane są roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Dotyczy to następujących gatunków:
 

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto,
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
- ziemniak.
 

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie pomocy de minimis. Limit środków przeznaczony dla jednego rolnika wynosi 20 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych. W przypadku, kiedy producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, wskazany limit dotyczy jednego przedsiębiorstwa.
 

W jaki sposób można otrzymać wsparcie finansowe na ten cel? Odpowiedni formularz, dostępny na stronie internetowej agencji (www.arimr.gov.pl), należy złożyć do biura powiatowego ARiMR – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Dokument można również przedłożyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w poprzednim roku producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat, a na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.
 

(ab)