Efektywna ochrona zbóż ozimych przed chwastami

Czas na rozwiązania pro- w rolnictwie: proskuteczne, prokonsekwentne probezpieczne, przeznaczone dla profesjonalistów i przynoszące wysoki profit. Rozwiązania, które pozwolą zwalczyć chwasty o największej szkodliwości w uprawie zbóż ozimych. Bez wątpienia do tego typu rozwiązań należy Areapak Total Pro. Nowość na polskim rynku jesiennych herbicydów zbożowych. Pakiet przeznaczony jest do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych jesienią.
 

Zalety i zastosowanie w gospodarstwie

Choć polskie gospodarstwa różnią się od siebie pod wieloma względami, Areapak Total Pro został dopracowany tak, aby dostosować się do wszystkich gospodarstw na terenie całego kraju.

Stosowanie we wczesnych fazach rozwojowych, między pierwszym a czwartym liściem pozwoli na kilkutorową eliminację chwastów. Działanie odglebowe będzie likwidować siewki chwastów, natomiast nalistne długotrwale zabezpieczy plantację przed chwastami będącymi w fazie wschodów. Szerokie okno czasowe pozwoli na wykonanie zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych.

 

Wysoka stabilność

Kolejną zaletą Areapaku Total Pro jest wysoka stabilność. Dzięki wiązaniu substancji aktywnych z cząsteczkami gleby wykazują one niską mobilność, co skutkuje długotrwałym działaniem.

W ostatnich latach rolnicy zmagają się z chłodnymi wiosnami, dodatkowo nocne przymrozki negatywnie wpływają na działanie środków ochrony roślin oraz na rośliny uprawne. Ilość wczesnowiosennych zabiegów często się na siebie nakładających, i to w bardzo krótkim czasie, ma niekorzystny wpływ na rośliny powodując fitotoksyczności. Skutkiem tego są straty w plonie i jakości.

 

Skuteczne zwalczanie miotły zbożowej

Areapak Total Pro to rozwiązanie zapewniające najwyższą skuteczność
w zwalczaniu miotły zbożowej, w tym biotypów odpornych, również na herbicydy z grupy: B (HRAC). Wysoką skuteczność zawdzięcza właściwie dobranej kompozycji.

Na żadną z trzech substancji aktywnych wchodzących w skład pakietu nie stwierdzono odporności u tego gatunku. Skuteczność chwastobójcza została potwierdzona podczas badań polowych prowadzonych w pszenicy ozimej. Pakiet wykazał pełną skuteczność w zwalczaniu chwastów zarówno przy optymalnej obsadzie rośliny uprawnej: 400 roślin/m2 (ilość wysiewu 145 kg/ha), jak i w warunkach mocno obniżonej normy wysiewu. Wówczas, gdy obsada pszenicy ozimej wynosiła zaledwie 80 roślin/m2 (ilość wysiewu 35 kg/ha).

Przy niskiej obsadzie spada konkurencyjność rośliny uprawnej w stosunku do chwastów. Pozostawiona wolna przestrzeń to idealne miejsce dla wzrostu roślin niepożądanych, szczególnie jeśli nie zostanie zastosowane odchwaszczanie z użyciem herbicydu o długim i kompleksowym działaniu. Areapak Total Pro zabezpieczył plantację w warunkach szczególnie trudnych dla działania herbicydu, natomiast optymalnych dla intensywnego rozwoju chwastów. Potwierdza to wysoką skuteczność pakietu.
 

Długotrwała ochrona zbóż ozimych przed chwastami

Substancje aktywne w Areapaku Total Pro są pobierane przez kiełkujące chwasty na każdym etapie wzrostu młodej rośliny. Na początku procesu kiełkowania poprzez pęczniejące nasiona oraz formujący się system korzeniowy. Następnie na etapie wschodów poprzez hipokotyl (łodyżkę podliścieniową) oraz intensywnie rozrastający się system korzeniowy. Natomiast krótko po wschodach poprzez młode liście oraz w dalszym ciągu przez system korzeniowy. Pozwala to na szybkie i bardzo efektywne niszczenie chwastów gwarantujące długie zabezpieczenie plantacji przed wtórnym zachwaszczeniem.

Dodatkowo Areapak Total Pro swoje długie działanie zawdzięcza łatwej i silnej adsorpcji substancji aktywnych w nim zawartych poprzez cząsteczki gleby oraz małej mobilności w podłożu. Dlatego pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po aplikacji, co wpływa na utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie.
 

Bezpieczny dla upraw następczych

Ważnym aspektem w stosowaniu Areapaku Total Pro jest ogromna wygoda w zarządzaniu uprawami następczymi. Unikalny skład pakietu zapewnia pełne bezpieczeństwo dla kolejnych upraw wysiewanych na danym polu.

Przy jego tworzeniu towarzyszyła idea szerszego i kompleksowego podejścia do upraw w gospodarstwie. Dzięki temu plantator może w kolejnym sezonie wysiać zaplanowany gatunek bez żadnych ograniczeń. Takie podejście do odchwaszczania zapewnia pełną swobodę w planowaniu kolejnych zasiewów w gospodarstwie.
 

Stosując jesienne odchwaszczenie, zapewniamy roślinom redukcję czynników stresogennych i tworzymy optymalne warunki dla wzrostu roślin bez konkurencji o wodę, światło, czy składniki pokarmowe.
 

Przyłącz się do rolników, którzy rekomendują te rozwiązanie i ciesz się rezultatami na swoim polu.
 

(am)