Eksperci: możliwy jest dalszy spadek pogłowia świń

Pogarszająca się opłacalność chowu trzody chlewnej zapowiada głębszy niż dotychczas oczekiwano spadek pogłowia i produkcji żywca wieprzowego w 2016 r. W czerwcu pogłowie może wynieść 10 mln sztuk - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W ostatnich tygodniach spada opłacalność chowu trzody wraz ze spadkiem cen skupu żywca i wzrostem cen zbóż. Ceny skupu świń w tym roku spadły do najniższego poziomu w ostatnich kilku latach. Powodem - rosyjskie embargo na import wieprzowiny z Unii Europejskiej oraz wzrost produkcji wieprzowiny w UE - zaznacza IERiGŻ.

W I kwartale 2015 r. cena skupu trzody w Polsce wyniosła 4,29 zł/ kg i była o 11 proc. niższa niż w I kwartale 2014 r. Pomimo uruchomienia przez Komisję Europejską w marcu 2014 r. programu dopłat do prywatnego magazynowania wieprzowiny, ceny te nadal były niskie.

W II kwartale 2015 r. cena wyniosła 4,35 zł/kg, a w III kwartale 4,47 zł/ kg. Ceny te były niższe niż w analogicznych kwartałach przed rokiem odpowiednio o 15 proc. i 13 proc.

We wrześniu cena trzody wyniosła 4,61 zł/kg i była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej. Jej sezonowy wzrost, choć mocno opóźniony, stworzył nadzieję na poprawę sytuacji. Ale w październiku cena skupu trzody wyniosła 4,38 zł/kg i była o 5 proc. niższa niż rok wcześniej. W listopadzie był na poziomie 3,90 zł/kg czyli o ponad 10 proc. niższa niż rok wcześniej.

"Jeśli taka stopa spadku utrzymałaby się również w grudniu, to cena skupu trzody w tym miesiącu nie przekroczyłaby 3,80 zł/kg. Jeśli takie ceny staną się rzeczywistością, to spadek pogłowia trzody w czerwcu będzie prawdopodobnie znacznie głębszy niż dotychczas sądzono" - informuje Instytut w co miesięcznym raporcie.

Jeżeli relacje cen skupu żywca do cen zbóż będzie się pogarszała, to w czerwcu 2016 r. pogłowie trzody może nie przekroczyć 10 mln sztuk. Byłby to najniższy poziom pogłowia trzody w ostatnich czterdziestu latach.

W opinii IERiGŻ, "bez przebudowy struktur produkcyjnych i poprawy efektywności produkcji przełamanie kryzysu w sektorze trzodowym wydaje się niemożliwe, nawet przy poprawie relacji cenowych". (PAP)

awy/ par/