Ekspert: Łódzkie ma potencjał do rozwijania biogospodarki

Łódzkie ma potencjał do rozwijania biogospodarki i objęcia w tej dziedzinie przewodnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej - ocenił w środę ekspert ds. bioekonomii Christian Patermann, który w październiku stanie na czele organizowanego w Łodzi Europejskiego Kongresu Biogospodarki.

"Kongres, który odbędzie się w październiku, będzie pierwszym wydarzeniem o tak rozległym merytorycznym i geograficznym zasięgu. Wyjątkowe w nim będzie to, że Łódź - jako region - obejmie przewodnictwo w tej części Europy, oferując platformę komunikacji i dialogu dla wszystkich regionów, które są zainteresowane bioekonomią" - podkreślił Patermann, który na środowej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi został zaprezentowany jako przewodniczący rady programowej kongresu.

Zdaniem eksperta, region łódzki ma szczególny potencjał do rozwijania biogospodarki i wytyczania w tej dziedzinie standardów. "Łódź ma długą historię przemysłową, szczególnie w zakresie przemysłu tekstylnego. Jednocześnie otoczona jest ogromnymi obszarami rolnymi, zaś rejon Skierniewic to jeden z największych w Europie obszarów sadowniczych" - dodał.

Jak wyjaśnił Patermann, bioekonomia jako dziedzina bazująca na świecie naturalnym - zwierzętach, mikroorganizmach, roślinach - ma szansę rozwoju tylko wówczas, gdy zaangażują się w nią regiony. Na świecie - jak podał - jest ok. 50 państw, w których powstały krajowe strategie w zakresie bioekonomii oraz 20 regionów, w których zaczęto wdrażanie działań w tym zakresie.

"Położona w centrum Polski Łódź ma szansę stać się ośrodkiem łączącym regiony Europy rozwijające biogospodarkę; posiada także świetne zaplecze naukowe. Jest ośrodkiem przechodzącym transformację i niewykluczone, że biomasa stanie się jej kluczowym elementem" - zaznaczył.

Rektor Politechniki Łódzkiej i szef Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów prof. Stanisław Bielecki wyjaśnił, że biogospadarka została zdefiniowana jako "siła napędowa nowej reindustrializacji Europy". "Biogospadarka to nie tylko technologia, to zupełnie nowy styl życia" - mówił.

Rektor PŁ dodał, że w Łodzi - we współpracy z Instytutem im. Maksa Plancka - powstaje Międzynarodowe Centrum Badania Biomateriałów, które w swojej dziedzinie ma szansę stać się głównym ośrodkiem europejskim.

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień przypomniał, że rozwój biogospodarki został wpisany do strategii rozwoju regionu, zaś w Departamencie Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego działa specjalny zespół ds. bioekonomii, współpracujący ze środowiskiem naukowym.

"Woj. łódzkie było już organizatorem kongresów bioekonomii, które miały wymiar krajowy. Zawarliśmy porozumienie z pięcioma regionami Polski dotyczące rozwijania biogospodarki. Zapraszaliśmy na poprzednie kongresy także pojedynczych przedstawicieli m.in. Węgier, Czech, Słowacji i Litwy. Obecnie śmielej wychodzimy na rynek europejski. Chcemy, aby Łódzkie w tej części Europy wytyczało trendy, tworzyło strategie rozwoju tej nowoczesnej gałęzi gospodarki" - podkreślił.

Łódzkiemu kongresowi, na który zaproszono 500 ekspertów, przedstawicieli regionów i instytucji europejskich, towarzyszyć będzie m.in. Forum Bioregion z udziałem kilkunastu regionów Europy Wschodniej i Centralnej, które przyjęły jako swoją inteligentną specjalizację - biogospodarkę.

Patermann jest niezależnym ekspertem w dziedzinie biogospodarki i bioekonomii, autorem ponad 100 publikacji naukowych. Od 1996 r. pełnił funkcje w Komisji Europejskiej m.in. dyrektora programowego badań na rzecz środowiska oraz dyrektora badań w obszarze "Biotechnologia, Rolnictwo i Żywność", który od 2007 r. również dotyczył akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa.

W 2009 r. został mianowany na członka Rady Badań i Technologii "Biogospodarka" Rządu Federalnych Niemiec - organu doradczego kanclerz Merkel. Jest także ekspertem w dziedzinie współpracy międzynarodowej, w tym europejskiego procesu rozszerzenia i relacji między Europą a krajami BRICK (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Korea). (PAP)

agm/ gma/