GLW apeluje o zgłaszanie zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły

Główny Lekarz Weterynarii prosi o zgłaszanie do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły ( powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie). Zbadanie zakupionych tam świń może być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzenia się ASF.

"Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt" - napisano w piątkowym komunikacie.

Apel ma związek z wykrytymi ostatnio przypadkami afrykańskiego pomoru świń. Trwa ustalanie, w jaki sposób wirus znalazł się w tych gospodarstwach, a wszystko wskazuje, iż zawinił człowiek. Policja z Zambrowa zbiera materiały w tej sprawie, m.in. przesłuchiwany był mężczyzna, który miał handlować zwierzętami - nosicielami ASF.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował w piątek o wykryciu ogniska ASF u trzody chlewnej w gminie Sokoły, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, w gospodarstwie, gdzie hodowano ponad 110 sztuk świń. Kolejne jedenaste ognisko ASF zostało stwierdzone w gminie Janów Podlaski, powiat bialski, w województwie lubelskim. W gospodarstwie znajdowało się 36 sztuk świń.

To siódme i ósme ognisko tej choroby od początku sierpnia. Wszystkie ogniska ASF znajdowały się wcześniej w województwie podlaskim, ale ostatnie jest na terenie województwa lubelskiego.

Świnie zostały natychmiast zlikwidowane. Podobnie jak we wszystkich wcześniejszych przypadkach, wyznaczone zostaną strefy z obostrzeniami.

Oprócz ustanawiania takich stref w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce, wojewoda podlaski wydał w miniony czwartek rozporządzenie o czasowym zakazie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na terenie całego województwa. Wykonanie zaleceń powierzono wójtom i burmistrzom.

Szef Inspekcji Weterynaryjnej zaapelował do każdego posiadacza świń, który od 11 lipca do 12 sierpnia kupił świnie bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Inpekcja podkreśla, że na terenie gospodarstw trzeba bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji, a w szczególności utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, karmić je paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy.

Szef GIW zwraca też uwagę na konieczność wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty mają być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

Komisja Europejska w związku z nowymi ogniskami ASF u świń zwiększyła Polsce strefę, w której od 12 bm. obowiązują zaostrzone rygory (obszar ochronny). Strefa wyszła już poza województwo podlaskie (obejmuje ona większość powiatów) i rozciągnęła się na część województwa lubelskiego i mazowieckiego.

W województwie mazowieckim strefa ochronna objęła gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim gminy: Korczew, Przesmyki i Paprotnia w powiecie siedleckim, — gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim oraz powiat łosicki, powiat ostrowski. W województwie lubelskim: gminę Hanna w powiecie włodawskim, gminy: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze i Sosnówka; w powiecie bialskim, — powiat miasta Biała Podlaska. (PAP)

awy/ pb/