Gospodarstwo wolne od much

Choć niewielkich rozmiarów, są niezwykle uciążliwe, a ich obecność niesie zagrożenie epidemiologiczne. Skutecznym sposobem na ograniczenie obecności much w oborze, chlewni i kurniku jest prosty w użyciu, wydajny preparat Alba, który można stosować w obecności zwierząt, a zaaplikowany po wystąpieniu pierwszego nalotu insektów zapobiega ich namnażaniu się do końca sezonu letniego.
 

Zwalczanie much w gospodarstwach rolnych, pomieszczeniach hodowlanych, gospodarczych i mieszkalnych to konieczność. Te niezmiernie uciążliwe insekty błyskawicznie się rozmnażają – jednorazowo samica składa około 100 jaj, w ciągu całego życia, trwającego ok. 4 tygodni, od 200 aż do 6000. Szczególnie duży problem muchy stanowią w hodowlach zwierząt, nie tylko ze względu na swoją liczebność. Drażnią zwierzęta, powodują ból, siadając na oczach i w jamie nosowej, co wywołuje stały stres, a ten przejawia się w agresji wobec innych zwierząt i człowieka. W przypadku bydła obecność dużej populacji much w oborze i na pastwisku skutkuje wyraźnym obniżeniem wydajności mlecznej. Hodowcy bydła, trzody, drobiu i innych zwierząt utrzymywanych w pomieszczeniach muszą się również liczyć ze zmniejszonym pobraniem paszy, a co za tym idzie – niezadowalającymi przyrostami.
 

Muchy są też nosicielami wielu bardzo groźnych bakterii i wirusów chorobotwórczych, pasożytów, będących realnym zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i ludzi, a także źródłem skażenia drobnoustrojami m.in. pozyskiwanego mleka.

Alba to preparat oparty na dwóch substancjach: klotianidynie, owadobójczym związku chemicznym z grupy neonikotynoidów oraz wabiącym muchy feromonie o nazwie Tricosene. Środek ma postać kremowej pasty o konsystencji gęstej farby i przeznaczony jest do malowania powierzchni, takich jak: ściany, framugi okienne, futryny, rury z wodą, tablice podwieszone poza zasięgiem zwierząt. Prosty w użyciu, niewidoczny na pokrytych nim powierzchniach, nieszkodliwy dla zwierząt przebywających w oborze, chlewni czy kurniku oraz dla ludzi, odznacza się wysoką skutecznością. Ma działanie żołądkowe i kontaktowe – przywabia muchy, które po kontakcie z nim zdychają w ciągu czterech dni.
 

Preparat Alba jest aktywny przez 6–8 tygodni, po tym czasie należy powtórzyć aplikację. Najwyższą skuteczność osiąga przy zastosowaniu na pierwszy przylot much. Redukuje wtedy przeważającą część populacji insektów, dzięki czemu ogranicza ich liczebność do końca sezonu letniego.
 

Mniejsza liczba much w gospodarstwie to wyższy dobrostan i zdrowotność zwierząt, czyli wymierna korzyść dla hodowcy a Alba 26PA to skuteczny środek owadobójczy.
 

Więcej szczegółów u reprezentantów handlowych Agroloku.