GUS szacuje: tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 26,1 mln ton

Według wstępnego szacunku, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych wyniosą 26,1 mln ton i będą o 5 proc. wyższe od ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku wyniosą ok. 2,2 mln ton - o 19 proc. mniej niż w 2015 r. - podał w piątek GUS. Zapowiadają się też dobre zbiory warzyw i owoców.

GUS ocenił produkcję warzyw gruntowych na ok. 4,4 mln t, tj. o 16 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ok. 4 mln t, tj. ponad 10 proc. więcej od wysokich zbiorów ubiegłorocznych. Natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych GUS oszacował na ok. 0,6 mln t, tj. o 9 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Według GUS, na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim wpływ warunki zimowania upraw ozimych i stosunkowo duże straty zimowe (zaorano 9 proc. zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 16 proc. powierzchni zasianej rzepaku ozimego).

Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r. oszacowana została na ok. 7,1 mln hektarów, z tego: pszenicy około 2,3 mln ha, żyta ok. 1,0 mln ha, jęczmienia ok. 1,0 mln ha, owsa ok. 0,5 mln ha, pszenżyta około 1,3 mln ha. W strukturze zasiewów zbóż powierzchnia zbóż ozimych wynosi 57,9 proc., tj. mniej niż w ubiegłym roku.

Plony zbóż podstawowych mają wynieść 36,7 dt/ha, tj. będą na poziomie roku ubiegłego. Plony pszenicy ozimej ocenia się w tym roku na 46,7 dt/ha, a jarej - 37,1 dt/ha.

Rzepak ozimy przezimował gorzej niż w roku poprzednim. Największe straty zimowe w zasiewach odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Ocenia się, że pomimo gorszych niż w roku ubiegłym warunków zimowania i wegetacji plony rzepaku mogą być zbliżone do ubiegłorocznych.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 15 proc. i wynosi około 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,2 mln t, tj. o ok. 19 proc. mniej od ubiegłorocznych.

Stan plantacji ziemniaków jest zróżnicowany regionalnie. Szacuje się, że w bieżącym roku nastąpił niewielki wzrost powierzchni ich uprawy, głównie z powodu zwiększonego zapotrzebowania surowcowego przemysłu skrobiowego. Powierzchnię uprawy ocenia się na ponad 0,3 mln ha. Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w tym roku będą nieco wyższe niż w 2015 r., jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody - stwierdza GUS.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie około 0,2 mln ha i będzie nieco większa od ubiegłorocznej. W pierwszej połowie lipca stan plantacji buraków cukrowych był dobry, wegetacja dość dynamiczna, rokująca uzyskanie zbliżonych do ubiegłorocznych plonów.

Na obecnym etapie wegetacji łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na poziomie o ok. 16 proc. wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 4,4 mln ton. W porównaniu do słabych zbiorów z roku 2015, przewiduje się wzrost produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych.

Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na ponad 1 mln t (o ok. 17 proc. więcej), a kalafiorów na 230 tys. t (o 18 proc. więcej). O 16 proc. mają być wyższe zbiory buraków i marchwi, a o 13 proc. cebuli. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 255 tys. t (o 8 proc. więcej), a ogórków 260 tys. t (o 18 proc. więcej). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie zdecydowanie wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ponad 870 tys. ton.

Zima 2015/2016 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na rekordowym poziomie, tj. na około 4 mln ton (o przeszło 10 proc. więcej niż w u.br.) Zbiory jabłek ocenia się na ok. 3,5 mln t, tj. o 1,8 proc. wyżej od bardzo wysokich ubiegłorocznych.

O 15 proc. więcej ma być gruszek czyli, ok. 80 tys. ton; o 10 proc. wyższe mogą być zbiory śliwek (100 tys. ton); więcej będzie też wiśni - ok. 195 tys. t, przy założeniu, że wszystkie owoce zostaną zebrane. Produkcja czereśni została oszacowana na rekordowym poziomie, tj. na ok. 53 tys. t (wzrost o ok. 9 proc.). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą mniejsze o ok. 4 proc. w porównaniu do 2015 r. i wyniosą ok. 20 tys. t.

Rzeczoznawcy GUS ocenili tegoroczne zbiory truskawek na blisko 196 tys. t, tj. o 5 proc. mniej niż w u.br., przy czym sygnalizują oni wzrost produkcji truskawek deserowych i wyraźny spadek produkcji tego gatunku owoców do przemysłu. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 165 tys. t (tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego). Malin może być aż o 60 proc. więcej niż w złym 2015 r., czyli ponad 120 tys. ton. (PAP)

awy/ son/