IUNG: susza pogłębia się, obejmuje 17 proc. gmin

Susza rolnicza pogłębia się i obecnie występuje w 17 proc. gmin ( tj. 428 gmin ) w kraju na terenie 10 województw. Niedobór wody najbardziej dotyka zboża jare - informuje w najnowszym raporcie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Według IUNG, susza rolnicza od 1 maja do 30 czerwca br. pogłębiła się, obejmując coraz większe obszary. Zagrożenie suszą występuje w 428 gminach (17,27 proc. gmin Polski), na powierzchni ok. 4 proc. gruntów ornych na terenie 10 województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Obecnie niedobór wody dotyka zboża ozime i jare, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe. W znacznie mniejszym stopniu dotyczy to także plantacji rzepaku i rzepiku oraz upraw truskawek.

Największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w dziesięciu województwach Polski w 428 gminach. Wśród upraw zbóż ozimych niedobór wody występuje w siedmiu województwach Polski w 154 gminach (6,2 proc. gmin kraju).

Susza dotyka także uprawy krzewów owocowych (odnotowano ją w trzech województwach w 24 gminach kraju) oraz uprawy roślin strączkowych (odnotowano ją w czterech województwach w 64 gminach).

Oznacza to, że w gminie, gdzie wystąpiła susza plony tych roślin będą niższe o 20 proc. w stosunku do plonów wieloletnich.

Z danych Instytutu wynika, że w ostatnich tygodniach na terenie kraju występowało bardzo duże zróżnicowanie pod względem zasobów wody dla roślin uprawnych. W całym kraju znacznie zwiększył się deficyt wody, jednakże szczególnie duże niedobory są we wschodniej części kraju, wynoszą one obecnie od -120 do –149 mm.

Największy deficyt wody (-170 do –179 mm) nadal występuje na Wysoczyźnie Łaskiej i Tureckiej (woj. łódzkie), ale także notowany jest w południowych rejonach Niziny Mazowieckiej, powodując w tych obszarach znaczne obniżenie plonów. Dotyczy to głównie upraw zlokalizowanych na glebach lekkich i bardzo lekkich - informuje IUNG. (PAP)

awy/ dym/