Jak prawidłowo zadbać o ściernisko?

Kończy się czas żniw, pora na odpowiednią pielęgnację ścierniska. Polega ona na: odchwaszczeniu, zastosowaniu nawozu przyspieszającego rozkład resztek pożniwnych i wymieszaniu ich z glebą.
 

Okres pożniwny to również najlepszy czas na pobieranie próbek glebowych, które pozwolą w przyszłości określić optymalne programy nawożenia.
 

Likwidacja chwastów

Na początek należy ocenić stan ścierniska, tzn. stopień jego zachwaszczenia, by zdecydować, czy zabieg przy użyciu herbicydów będzie konieczny.

Jeżeli presja chwastów jest duża, pierwszym krokiem będzie zniszczenie roślin niepożądanych. Szczególnie należy skupić się na chwastach wieloletnich, takich jak perz właściwy. Najlepszą metodą zwalczania roślin segetalnych (chwastów polnych właściwych) jest zastosowanie środków zawierających w składzie glifosat. Są to herbicydy totalne, nieselektywne, które zwalczają wszystkie najważniejsze gatunki chwastów – działają układowo (przemieszczają się po roślinie), blokują parowanie i w efekcie powodują szybkie zamieranie zarówno części nadziemnej, jak i podziemnej.

Skuteczne zwalczenie chwastów zapewnia ograniczenie strat wody w glebie, łatwiejszą uprawę ścierniska oraz lepsze wschody roślin następczych.
 

Nawożenie

Kolejny zabieg to nawożenie, dzięki któremu następuje poprawa struktury gleby oraz rozkład resztek pożniwnych. Przyjmuje się, że na 1 tonę pozostawionej na polu słomy powinno się zastosować około 7 kg czystego azotu, co zapewni odpowiedni rozkład resztek oraz przekształcenie ich w materię organiczną.

Do tego celu można stosować wszystkie dostępne na rynku nawozy azotowe. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się przy aplikacji roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) ze względu na równomierne pokrycie. Można również stosować mocznik – zarówno w formie sypkiej, jak i jako roztwór wodny. Należy jednak pamiętać, że mocznik zastosowany posypowo działa wolniej.

Warto również w tym okresie pomyśleć o poprawie struktury gleby i jej własności fizycznych. Można to osiągnąć, stosując preparaty humusowe, takie jak nawóz proszkowy Elvita Humus WP lub płynny Elvita Humus L. Zwiększają one zdolności sorpcyjne gleby, polepszają wschody roślin następczych oraz zapewniają silniejszy rozwój systemu korzeniowego.
 

Podorywka

Ostatnim niezwykle ważnym zabiegiem jest zerwanie ścierniska i wymieszanie resztek z wierzchnią warstwą gleby. Obecnie do uprawek pożniwnych wykorzystuje się maszyny, takie jak agregaty ścierniskowe podorywkowe czy brony talerzowe. Zapewniają one w jednym przejeździe równomierne wymieszanie resztek pożniwnych oraz prawidłowe rozdrobnienie. Coraz rzadziej wykonuje się zabiegi pługiem. Podorywka wykonywana w ten sposób daje nierównomierne, warstwowe rozmieszczenie resztek pożniwnych, co utrudnia ich odpowiedni rozkład oraz może pogarszać wschody rośliny następczej. Zabieg ten jest również czaso- i energochłonny.

Prawidłowa uprawa ścierniska gwarantuje zahamowanie parowania wody oraz równomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych, co przekłada się na odpowiedni rozkład materii organicznej.
 

Pielęgnacja ścierniska to szereg zabiegów agrotechnicznych, które mają znaczący wpływ na strukturę gleby, wschody roślin następczych oraz zapasy wody glebowej. Odpowiednio wykonana jest fundamentem, na którym buduje się przyszły plon.
 

(pj)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 11 sierpnia 2016 r.
zdjęcie: Shutterstock.com