Jaką odmianę kukurydzy ziarnowej wybrać?

W ubiegłym sezonie wysiano ponad 1,3 mln ha kukurydzy, z czego znakomitą większość stanowiły odmiany przeznaczone do zbioru na ziarno (prawie 750 tysięcy hektarów). W „podkręceniu” opłacalności pomaga wybór odpowiedniej, takiej jak DKC 3788. Jakie cechy wypracowała hodowla, aby uprawa była jeszcze bardziej rentowna?
 

DKC 3788 to typowo ziarnowa odmiana. Na szczególną uwagę zasługuje kolba. Cechą morfologiczną, która rzuca się w oczy w pierwszej kolejności, są krótkie, luźno dolegające koszulki okrywowe. Dzięki temu ziarno typu dent jest dobrze przewietrzone, łatwiej dosycha. To minimalizuje ryzyko rozwoju chorób grzybowych (np. Fusarium). DKC 3788 wyróżnia doskonała wymłacalność. W momencie, kiedy odmiana jest gotowa do zbioru, ziarno bardzo łatwo wyłuskuje się z kolby. Pozwala to zaoszczędzić czas na zmianę ustawień kombajnu podczas żniw, a przede wszystkim zmniejsza straty w postaci połamanych ziaren czy pozostałości w kolbach. Lepsza wymłacalność ziarna to wyższa opłacalność.

Na poprawę ekonomiki uprawy wpływa również zdolność DKC 3788 do oddawania wody, czyli tzw. dry down, zwłaszcza w końcowym etapie wegetacji. Dodatkowo świetne dosychanie ziarna wspomagają luźne i krótkie liście okrywające kolbę. Wybór odmiany z efektem dry down to nie tylko redukcja kosztów dosuszania. To także szybszy zbiór plantacji, a co się z tym wiąże, więcej czasu na przygotowanie stanowiska pod roślinę następczą. To także krótsza ekspozycja roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i mniejsze ryzyko wystąpienia chorób.
 

Rośliny odmiany DKC 3788 posiadają średnią wysokość oraz bardzo dobrą odporność na porażenie chorobami liści oraz łodyg, a także wyleganie. Rośliny wykształcają kolby typu flex, co oznacza, że wielkość kolby może się zmieniać w zależności od panujących warunków. Cecha ta ma szczególne znaczenie w przypadku straty obsady. W rekompensacie roślina wytworzy większe i dłuższe kolby. Doświadczenia własne hodowli dowiodły bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany DKC 3788, zwłaszcza na stanowiskach średnich i lepszych. Odmiana świetnie się spisała również w ubiegłym sezonie, tak bardzo trudnym pod względem dostępności wody.


Cechy agronomiczne odmiany DKC 3788

Typ ziarna

dent

Typ kolby

flex

Wysokość rośliny

średnia

Osadzenie kolby

średnio-niskie

Dry down

8

Wigor wiosenny

7

Tolerancja na chłody

7

Odporność na wyleganie

8

Tolerancja na fuzariozę łodyg

8

Tolerancja na fuzariozę kolb

8

Polecane stanowiska

średnie, dobre

 

Odmiana ziarnowa DKC 3788 umożliwia uzyskanie wysokiego plonu ziarna o bardzo dobrej jakości przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów czasu i pieniędzy na zbiór oraz dosuszanie ziarna w suszarni.