Jęczmień jary SY Stanza — dobry wybór dla hodowców trzody Powierzchnia zasiewów jęczmienia jarego w Polsce jest mocno związana z ilością gospodarstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej. Jest to bowiem podstawowy i jeden z najbardziej pożądanych gatunków zbóż wykorzystywanych w żywieniu wszystkich grup technologicznych świń.   

O możliwości wykorzystania jęczmienia jarego w mieszankach paszowych dla loch, tuczników, warchlaków i najmłodszych prosiąt decyduje smakowitość oraz zawartość cennego białka, włókna i skrobiJęczmień – baza wartościowej paszy

Z uwagi na wyższą od większości zbóż zawartość włókna surowego oraz profil aminokwasów w białku, od wielu lat jest postrzegany jako jedyne zboże, które może stanowić 100% komponentów zbożowych w mieszankach paszowych dla świń.

Dotyczy to również żywienia prosiąt, gdzie wspomniane włókno surowe oraz białko i cukry na skutek oddziaływania chemicznego i mechanicznego decydują o kształtowaniu się przewodu pokarmowego i układu enzymatycznego. Ten start przekłada się później na uzyskiwane efekty produkcyjne w całym okresie chowu

A dlaczego jęczmień jary? Odmiany jare są bardziej smakowite oraz zawierają nieco mniej włókna surowego i więcej białka ogólnego w stosunku do odmian ozimych. 

Z żywieniowego punktu widzenia, jęczmień powinien charakteryzować się odpowiednim składem chemicznym, ograniczonym poziomem zanieczyszczeń oraz czystością mikrobiologiczną. Cechy te determinowane są poprzez agrotechnikę i nawożenie, ale też przez czynniki genetyczne, uzależnione przede wszystkim od odmiany.

Dobra odmiana jęczmienia powinna charakteryzować się wiernym plonowaniem w różnych warunkach klimatyczno-glebowych oraz wysoką odpornością na choroby. 


Rekomendowana odmiana jęczmienia

Taką odmianą jęczmienia jarego jest SY Stanza. Poza wysoką zdrowotnością oraz zdolnością adaptacyjną do różnych stanowisk, posiada również wysoką odporność na wyleganie. Są to istotne zalety, ponieważ odmiany odporne na choroby i wyleganie są zdecydowanie mniej porażone grzybami i bezpieczniejsze do skarmiania dla świń.

Duże znaczenie dla producentów świń wykorzystujących w produkcji własne zboża stanowi dogodny termin siewu jęczmienia. Uprawa odmian jarych daje bowiem większe możliwości względem przedplonów, np. możliwość zbierania późnych odmian kukurydzy. Zwiększa też opcje jesiennego i wiosennego zagospodarowania gnojowicy. 

Jęczmień jary SY Stanza doskonale wpisuje się w potrzeby hodowców. Dzięki odpowiednim cechom tej odmiany jej ziarno stanowi doskonały surowiec do pasz i wysoka opłacalność uprawy.