Jurgiel: określono zadania resortu rolnictwa na najbliższe lata

Resort rolnictwa przygotował zadania, które chce realizować w latach 2015-2019, dokonana została także ocena działań podjętych w ostatnich 8 latach - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Praca resortu rolnictwa będzie koncentrowała się w obszarach: Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy międzynarodowej m.in. w ramach Unii Europejskiej jak i projekcie umowy UE-USA w sprawach rolnych. Resort rolnictwa będzie dbał o rynki rolne, najpilniejsze działania zostaną podjęte na rynku mleka i wieprzowiny - mówił szef resortu rolnictwa.

Kolejną sprawą jest rozwój obszarów wiejskich oraz polityka społeczna - będzie opracowany pakt dla obszarów wiejskich w porozumieniu z ministrem rozwoju, gdzie znajdzie się polityka wiejska realizowana w ramach polityki spójności.

Przewidziane są zmiany administracyjne w funkcjonowaniu administracji rolnej. Będzie przeprowadzony audyt agencji. Zostaną połączone inspekcje zajmujące się bezpieczeństwem żywności, a także powołana zostanie Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich o charakterze płatniczo-programowym - zapowiedział minister.

Jurgiel poinformował, że jeżeli chodzi o połączenie inspekcji, to założenia nowej ustawy powinny być znane w lutym - marcu, a może ona wejść w życie od stycznia 2017 r. Podobnie będzie w przypadku łączenia agencji, nowe przepisy mogą wejść dopiero od początku 2017 r. Dotyczy to połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w części wypłat krajowych - wyjaśnił minister.

"Musi być taka jedna agencja obszarów wiejskich, która będzie prowadziła politykę rozwoju na obszarach wiejskich z elementami programowania i zadaniami wynikającymi z paktu dla obszarów wiejskich. Obecnie samorząd nie ma konkretnego partnera do rozmowy o rozwoju strategicznym poszczególnych miejscowości" - mówił Jurgiel.

Istotna jest też sprawa obrotu ziemią. "Jest w Polsce potrzebna konkretna ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, nie tylko odnosząca się do sprzedaży i zbywania nieruchomości. Ustawa ta musi określić rolę państwa w zakresie wspierania gospodarstw rodzinnych" - powiedział Jurgiel. Wyjaśnił, że chodzi o określenie, jaki typ gospodarowania będzie preferowany i na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy.

Minister poinformował, że resort zwróci się do ok. 150 organizacji i instytucji współpracujących w obszarze rolnictwa o przedstawienie swoich wniosków i postulatów do tego programu oraz propozycji spraw, którymi powinno się zająć ministerstwo rolnictwa.

Poinformował, że jako pierwsza będzie rozpatrywana przez Sejm nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (projekt poselski). Resort pracuje nad ustawą o ubezpieczeniu roślin i zwierząt oraz nad ustawa o stabilizacji dochodów rolniczych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące rosyjskiego embarga Jurgiel powiedział, że do rozmów z Rosją w sprawach wznowienia handlu żywnością upoważniona jest UE, a on sam nie będzie podejmował żadnych inicjatyw w tej sprawie. Odnosząc się zaś do promocji żywności na rynkach krajów trzecich zaznaczył, że zadaniem resortu jest "otwieranie" rynków, natomiast reszta (promocja i handel) należy do przedsiębiorców i ministerstwa gospodarki. Dodał, że resort rolnictwa obecnie pracuje nad rynkiem chińskim.

W informacji przekazanej dziennikarzom na konferencji prasowej jest ocena ośmioletniej działalności resortu rolnictwa. Napisano w niej: "Bilans zamknięcia rządów koalicji PO-PSL dla polskiego rolnictwa i polskiej wsi - to nieudolność, nieskuteczność, opieszałość, brak działań wyprzedzających, arogancja wobec inicjatyw organizacji zrzeszających rolników".

Z oceny tej wynika, że sprawy rolnictwa były nieistotne w kampaniach wyborczych, a obietnice składane rolnikom nie zostały dotrzymane, m.in. dotyczy to zgody na nierówne unijne dopłaty bezpośrednie.

W dokumencie zwrócono też uwagę na zbyt późne podejmowane działań, co doprowadziło do destabilizacji rynków rolnych m.in. mleka i wieprzowiny. Zarzucono też koalicji PO-PSL dopuszczenie do niekontrolowanej sprzedaży państwowej ziemi, jak również nie podejmowanie inicjatyw, które miałyby zmniejszać różnice w poziomie życia między miastem a wsią. (PAP)

awy/ pz/