Jurgiel powołał Radę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wręczył akty powołania członkom 9 osobowej Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Powołani zostali: Grzegorz Sołtysiński (Totalizator Sportowy Sp. z o.o.), Mariusz Gołębiowski (Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich), Andrzej Zieliński (Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej), Michał Romanowski (Stowarzyszenie TURF CLUB Służewiec), Andrzej Wójtowicz (Polski Związek Właścicieli Koni Arabskich), Andrzej Stasiowski (Polski Związek Hodowców Koni), Kamil Grzybowski (Stowarzyszenie Jeźdźców Wyścigowych), Krzysztof Ziemiański (Stowarzyszenie Trenerów Koni Wyścigowych „Służewiec”), Tomasz Chalimoniuk (przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpocznie się z dniem zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie, które zwoła minister rolnictwa.

Powołanie nowej Rady nastąpiło na mocy zmienionej ustawy o wyścigach konnych, która zmniejszyła skład tego gremium z 25 do 9 osób, w tym przedstawiciela ministra rolnictwa. Jak wcześniej, prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, jednak nie będzie potrzebny w tym celu wniosek Rady PKWK, ale potrzebne będzie zasięgnięcie jej opinii.

Nowe przepisy przewidują, że Rada będzie miała możliwość wnioskowania o odwołanie członka Rady, jeżeli utrudnia lub uniemożliwia jej pracę; będzie też mogła wnioskować o odwołanie prezesa. Ponadto minister rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy. (PAP)

awy/ je/