Kompleksowe nawożenie kukurydzy – potas i pozostałe składniki

Kukurydza to roślina, która wykazuje bardzo wysoki potencjał plonowania, co jednocześnie wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe przez cały sezon wegetacyjny. W największych ilościach pobiera potas i azot, jednak aby w pełni wykorzystać możliwości uprawy, w technologi nawożenia należy uwzględnić pozostałe mikro- i makroelementy, takie jak: fosfor, siarka, wapń i magnez czy też cynk, bor, miedź, mangan, molibden.

Do prawidłowego odżywienia i wykorzystania potencjału plonowania kukurydzy potrzebne są wszystkie wymienione składniki pokarmowe, i co bardzo ważne, w odpowiednich proporcjach, ponieważ ich działanie jest ze sobą silnie powiązane. Niedobór jednego powoduje ograniczenie pobierania innego, co ogranicza wzrost i rozwój plantacji. Dodatkowo niektóre z tych składników stymulują pobieranie innych.
 

Efektywne nawożenie kukurydzy – rola i znaczenie potasu

Deficyt potasu, obok niedoboru azotu i zakwaszenia gleby, stanowi najważniejszy czynnik ograniczający plonowanie. Co więcej, na stanowiskach, na których z reguły uprawia się kukurydzę – gleby lżejsze, gorszej jakości, występuje zazwyczaj niska zasobność tego pierwiastka, jak również innych kluczowych składników. Wystarczy wspomnieć, że kukurydza w ciągu sezonu wegetacyjnego pobiera ponad 200 kg K2O. Biorąc pod uwagę wskazane czynniki, a także coraz większe oczekiwania plantatorów, co do wielkości uzyskiwanych plonów, konieczne staje się bardziej precyzyjne nawożenie, uwzględniające dostarczenie wszystkich składników. Najlepiej w łatwo przyswajalnych formach.
 

Intensywny rozwój i wzrost kukurydzy nie byłby możliwy bez nawożenia potasem. Pierwiastek ten odpowiada za gospodarkę wodną roślin, chroniąc plantacje przed jej nadmierną utratą. Ponadto uczestniczy w wielu procesach zachodzących w roślinie: aktywuje ok 50. enzymów, jest potrzebny do syntezy białek i węglowodanów oraz dalszego ich transportu z liści i magazynowania w organach spichrzowych czy ziarnie. Ponadto wpływa na wzmocnienie tkanek na mechaniczne uszkodzenia i steruje ruchem aparatów szparkowych. Rośliny odpowiednio nawożone potasem zużywają mniej wody na wyprodukowanie określonej ilości biomasy, utrzymują lepszy turgor oraz lepiej znoszą okresowe niedobory wody. Ostania z wymienionych cech ma kluczowe znaczenie zwłaszcza wobec odczuwalnych zmian klimatu. Potas akumuluje się głównie w liściach, dlatego jest pobierany w największych ilościach podczas okresu intensywnego wzrostu wegetatywnego, od fazy 6. liścia do kwitnienia. W kulminacyjnym momencie tego okresu kukurydza pobiera nawet 40 kg K2O w ciągu tygodnia. Wśród najważniejszych cechy potasu należy również podkreślić wpływ tego składnika na pobieranie i wykorzystanie pozostałych mikro- i makroelementów. Potas wraz z magnezem i wapniem stymuluje pobieranie azotu i jego przetwarzanie w roślinie. W konsekwencji brak tego pierwiastka przełoży się na znaczne obniżenie plonowanie roślin.
 

Co wpływa na skuteczność nawożenia potasowego kukurydzy?

Wpływ na skuteczność nawożenia tym składnikiem ma wiele czynników. Do najistotniejszych należą: dobór odpowiedniego nawozu oraz termin jego aplikacji. Wynika to z mobilności potasu, który na glebach z mniejszym kompleksem sorpcyjnym i niewielką ilością minerałów ilastych, może zostać wymyty do głębszych warstw. Ciekawą alternatywę stanowią nawozy potasowe na bazie minerału polihalit. Oprócz potasu zawierają w swoim składzie również siarkę, magnez i wapń. Wyróżniają się znakomitą rozpuszczalnością, szybko przenikają do roztworu glebowego, dzięki temu są w pełni dostępne dla roślin. W jednym nawozie wprowadza się aż 4 pierwiastki, zapewniając kompleksowe odżywienie plantacji.
 

Nawożenie kukurydzy – jak dostarczyć składniki, aby było skuteczne?

O jakości nawozu decyduje nie tylko jego skład, ale przede wszystkim zbilansowanie i dostępność dla roślin zawartych w nim składników. Rola i znacznie fosforu oraz azotu w uprawie kukurydzy są powszechnie znane. Wielokrotnie pomijany jest jednak wpływ wapnia i magnezu na efektywność produkcji tego gatunku. Są one pobierane przez kukurydzę w dużych ilościach – znacznie większych, niż w przypadku innych zbóż, ok. 100 kg CaO oraz 80 kg MgO przy zakładanym plonie rzędu 8 t ziarna z ha, wraz z odpowiednią ilością słomy. W związku z tym kluczowe znacznie w procesie nawożenia ma prawidłowe zbilansowanie tych form w dobranym rozwiązaniu. Wapń wpływa na budowę silnych ścian komórkowych, a także regulację odczyn stanowiska. To szczególnie pożądany pierwiastek w produkcji kukurydzy, ponieważ możliwości pobrania składników z gleby warunkuje jej odczyn. Przy nieuregulowanym pH nawet kompleksowe nawożenie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdyż roślina nie będzie w stanie pobrać odpowiedniej ilości pierwiastków. W konsekwencji przełoży się to na wielkość plonów, zwłaszcza w przypadku kukurydzy, która wykazuje ogromne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Z kolei magnez wchodzi w skład chlorofilu, a co za tym idzie, warunkuje prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy.
 

Siarka pod kukurydzę

Dotychczas na znaczenie siarki zwracali uwagę głównie rolnicy prowadzący uprawę rzepaku i innych roślin kapustowatych, ponieważ plantacje te pobierają duże ilości tego pierwiastka (ok. 80-120 kg SO3/ha w przypadku plonu 4 t nasion rzepaku z hektara). Kukurydza potrzebuje około 10 kg SO3 na jedną tonę ziarna, co przy zakładanym plonie 8–10 t ziarna z hektara, dorównuje tym samym zapotrzebowaniu na siarkę rzepakowi. Dotychczas właśnie ten gatunek był uważany za jedyną roślinę siarkolubną wśród upraw rolniczych Siarka jest budulcem białek, witamin czy tłuszczu, a także uczestniczy w procesach przemiany azotu. W uprawie kukurydzy jej zapotrzebowanie jest najwyższe podczas tworzenia ziarniaków.
 

Nawóz polecany w nawożeniu kukurydzy

Dla tych plantatorów, którzy preferują technologie nawożenia z wykorzystanie fosforanu amonu, szczególnie zalecany jest Elplon Sprint – nawóz będący źródłem wysoce przyswajalnego potasu, wspartego siarką, magnezem i, co bardzo ważne, wapniem. Odznacza się świetną granulacją, która ułatwia precyzyjny wysiew, a także wysokim stopniem rozpuszczalności, co wpływa na błyskawiczne wniesienie składników do roztworu glebowego. Warto podkreślić, że Elplon Sprint zawiera siarkę w neutralnej pod kątem odczynu gleby formie, a zatem nie wpływa na jej kwasowość. Ponadto zawiera komplet składników niezbędnych do lepszego pobierania i wykorzystania azotu. Skład nawozu został dobrany w taki sposób, aby zwiększyć efektywność zastosowanego w nim potasu, na skutek wykorzystania efektu Vietsa. Polega on na zwiększeniu pobierania potasu przez kukurydzę, dzięki dodatkowi właściwie zbilansowanego wapnia w nawozie. W ten sposób dzięki aplikacji Elplonu Sprint kukurydza jest właściwie odżywiona, a efektem tego stanu będą wysokie plony.

Czy wiesz, że... efekt Vietsa to zjawisko odkryte i opisane po raz pierwszy przez Franka G.Vietsa – naukowca pracującego w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w Colorado w 1944 roku. Jest ono powszechnie wykorzystywane w nawożeniu roślin. Viets odkrył m.in., że wapń stymuluje pobieranie potasu w glebie o pH poniżej 7.