Kompleksowe podejście do chowu bydła mlecznego

Coraz częściej poruszany jest temat opłacalności chowu bydła mlecznego oraz całego sektora rolniczego. Koszty produkcji rolnej rosną, jednak pojedynczy hodowca nie ma na nie bezpośredniego wpływu – to nie od niego zależą ceny prądu, paliw, pasz, czy nawozów. Może za to wpłynąć na jakość i ilość produkowanego przez stado mleka, prawidłowe parametry rozrodu i zbilansowanie mineralno-witaminowe stada, a to z kolei przekłada się na zwiększenie opłacalności chowu.
 

Podstawa dawki ma znaczenie

Przede wszystkim, powinno zadbać się o jak najwyższej jakości pasze objętościowe, którymi stado będzie skarmiane przez kolejny sezon. Pozwalają one na wyprodukowanie większej ilości mleka w stosunkowo tani sposób. Warto też zwrócić uwagę na przyswajalność komponentów białkowych, które po zastosowaniu będą w jak najwyższym stopniu wykorzystane na produkcję mleczną. W tym przypadku obcięcie kosztów poprzez redukcję białka jest tylko pozorną oszczędnością, ponieważ 1 kg komponentu białkowego pozwala wygenerować znacznie większy przychód niż koszt jego zastosowania. Komponenty ZUBR charakteryzują się bardzo wysoką przyswajalnością białka (90%), co – dzięki unikatowemu procesowi produkcji i wyższej energetyczności – przekłada się na wyższą produkcję mleczną. Jako podstawowe źródło białka pochodzące z pasz treściwych, najlepiej sprawdzi się Amirap Standard – komponent białkowo-energetyczny o 33% zawartości białka ogólnego. Produkt uzupełnia nie tylko białko żwaczowe w dawce pokarmowej, ale dodatkowo wprowadza do niej aż 8 MJ NEL. Za sprawą stosunkowo niskiej temperatury stosowanej przy procesie produkcji, produkt jest smakowity i dobrze pobierany przez zwierzęta.
 

Zdrowe zwiększenie wydajności

Należy też zwrócić uwagę na wykorzystanie potencjału produkcyjnego zwierząt. W większości stad dominującą rasą jest HF, której potencjał produkcyjny pozwala na uzyskiwanie średnio 9-10 tysięcy litrów mleka w laktacji. Aby wykorzystać ten potencjał i jednocześnie nie pogorszyć statusu zdrowotnego zwierząt, hodowcy powinni zwrócić uwagę na wykorzystanie białka chronionego. W te oczekiwania doskonale wpisuje się Amirap Efekt, który wnosi do dawki pokarmowej 340 g białka, z czego aż 208 g to białko chronione (by-pass). Pozwala to na podniesienie produkcji mlecznej bez skutków ubocznych, ponieważ produkt nie powoduje zapaleń, nie prowadzi do nadmiernego podniesienia mocznika, a 1 kg komponentu dodany do dawki pozwala na produkcję około 3 litrów mleka więcej.
 

Oczekiwane parametry rozrodu

Przychód z mleka i wydajność są ważne, jednak nie zawsze możliwe do osiągnięcia bez prawidłowych zacieleń. Oczekuje się, że krowy będą cielić się raz w roku i wydadzą na świat zdrowe cielęta. Hodowcom zależy na uzyskiwaniu potomstwa od najlepszych sztuk w stadzie, ponieważ poprzez odpowiednie dobranie byka i postęp hodowlany, cielęta będą wykazywały jeszcze lepsze cechy niż rodzice. Aby wspomóc rozród i uskutecznić zacielenia, powinno się dodatkowo suplementować krowy w okresie okołoporodowym specjalną paszą energetyczną. Pozwala to na zmniejszenie deficytu energetycznego i ujemnego bilansu energetycznego, które naturalnie występują po wycieleniu. Ważne jest zadbanie o jak najwyższą koncentrację energii, ponieważ krowa nie jest w stanie po wycieleniu pobrać dużej ilości pasz. Prosoja Fat (znana dotychczas pod nazwą Protina Fat)wnosi do dawki aż 11 MJ NEL pochodzącej z tłuszczu chronionego. Dodatkowo zaopatruje krowę w kwasy OMEGA 3 i OMEGA 6, które pozytywnie wpływają na pracę układu rozrodczego, poprawiają uwidocznienie rui i ułatwiają zagnieżdżenie się zarodka.
 

Dobrze dobrana suplementacja premiksowa

Poza odpowiednią objętością, białkiem, energią i włóknem, do dawki pokarmowej powinna trafić też właściwa ilość związków mineralno-witaminowych. Tak naprawdę ważne są wszystkie witaminy i minerały, ale szczególną uwagę powinno zwrócić się na wit.: A, D3, E, K i minerały: Ca, K, P, Zn, Mn, Cu, J. Współgrają one z białkiem i energią w procesach bytowych i produkcyjnych, a osiągnięcie wysokich wydajności i dobrze funkcjonującego rozrodu jest bez nich niemożliwe. Premiksy z linii Naszmix KWM i KWM MAX doskonale pokrywają wymagania zwierząt. Dodatkowo, do dawki pokarmowej wprowadzają żywe kultury drożdży, które zwiększają wydajność pracy mikroorganizmów żwacza i wspomagają bakterie celulolityczne w trawieniu włókna.

Zdrowe i wydajne stado jest najlepszą drogą do opłacalności chowu krów, a wszystkie wyżej wymienione aspekty tworzą synergię i obrazują, jak z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi stado może przynosić właścicielowi godziwy zysk.
 

mw