Komponenty wysokobiałkowe w żywieniu krów mlecznych

Białko to jeden z najważniejszych składników w dawce pokarmowej krów, który bezpośrednio wpływa na produkcję mleka i zdrowie stada. Biorąc pod uwagę obecne wydajności, dostarczenie odpowiedniej ilości białka, przy stosowaniu tylko pasz objętościowych jest niemożliwe. Konieczne jest zatem wzbogacenie diety krów o komponenty wysokobiałkowe.
 

Czym są wysokobiałkowe komponenty paszowe?

Filarem dawki pokarmowej w żywieniu bydła mlecznego jest pasza objętościowa, która zaspokaja potrzebę przeżuwania i zapewnia zwierzętom uczucie sytości. Ponadto stanowi tanie źródło niezbędnych składników pokarmowych. Do niej dodatkowo wprowadza się pasze treściwe mające na celu uzupełnienie dziennego zapotrzebowania pokarmowego krów i stymulowanie wyższej produkcji mleka. Co ważne, oba rodzaje pasz są niezbędne w dawce pokarmowej – wzajemnie się uzupełniają, warunkując opłacalność chowu.

 Samodzielne sporządzenie mieszanki paszowej przez hodowcę to w wielu gospodarstwach powszechna praktyka – podkreśla Michał Woźniak, ekspert ds. żywienia firmy Ewrol.

– 75% krów w naszym kraju żywionych jest komponentami wysokobiałkowymi, a pozostałą część stanowią stada karmione rozwiązaniami opartymi na koncentratach oraz gotowych paszach. To samo dotyczy terenu, który obsługuję. Tam również najczęściej spotykam się z podawaniem wysokobiałkowych komponentów – dodaje.


Dlaczego warto wybrać wysokobiałkowe komponenty paszowe?


Żywienie zwierząt pojedynczymi komponentami zawierającymi czyste składniki: białkowe oraz energetyczne pozwala na pełne wykorzystanie pasz gospodarskich, takich jak popularne śruty zbożowe. Realnie wpływa to na ekonomikę chowu i obniża koszt stosowanych pasz – wskazuje specjalista.

Co ważne, wysokobiałkowe komponenty pozostają pod stałą kontrolą hodowcy. Są podawane bezpośrednio do paszowozu lub służą do wytworzenia pasz w mieszalniku. Rolnik ma wówczas pewność, że dostarcza adekwatną ilość składników do założonej wydajności i potrzeb krów.

– Stosując wysokobiałkowe komponenty, mamy realny wpływ na ilość i jakość zastosowanych produktów. Można to ująć jednym zdaniem: jesteśmy pewni co, i w jakiej proporcji, podajemy naszym krowom. Dzięki temu w łatwy sposób dobieramy produkty i ich ilość w odniesieniu do wydajności, parametrów mleka oraz potrzeb – stwierdza Michał Woźniak.

 Żywienie komponentami daje nam swobodę zastosowania. Możemy dobierać ilościowo jak i jakościowo zastosowane rozwiązania i dobierać je pod potrzeby posiadanego stada, a nawet konkretnych sztuk – nadmienia.


Komponenty wysokobiałkowe a pasze pełnoporcjowe


Wówczas gdy hodowca nie ma możliwości wykorzystania w dawce pokarmowej zbóż z własnego gospodarstwa, chociażby przez zbyt mały areał, pozostaje mu zastosowanie pasz pełnoporcjowych. Są one nośnikami głównie białka żwaczowego, więc je także uzupełnia się komponentami wysokobiałkowymi. Zwłaszcza tymi zawierającymi białko chronione, które nie jest trawione w żwaczu tylko w jelicie cienkim. Pozwala to w bezpieczny sposób podnieść wydajność u krów bez obaw o nadmierny wzrost poziomu mocznika w mleku, który może prowadzić m.in. do uszkodzenia wątroby. W przypadku stad o wysokich wydajnościach, mimo stosowania pasz pełnoporcjowych, wprowadza się do dawki krów komponenty energetyczne.

(mw, ab)