Kukurydza wrażliwa na zachwaszczenie

Chwasty stanowią dużą konkurencję dla młodych roślin kukurydzy. Pobierają z gleby znaczne ilości składników pokarmowych oraz wodę, której tak brakuje w ostatnich latach, a przede wszystkim utrudniają dostęp światła do łanu. Niezwalczane – mogą znacznie obniżyć plon
 

Szerokie międzyrzędzia oraz początkowy wolny wzrost kukurydzy powodują, że presja chwastów w uprawach jest bardzo duża. Straty wynikające z konkurencji roślin niepożądanych mogą sięgać nawet do 90 proc. plonu, gdyż kukurydza jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie. Chwasty, oprócz konkurencji dla kukurydzy, mogą stanowią również świetne miejsce do rozwoju agrofagów, takich jak grzyby czy insekty.

Większość gatunków chwastów rozwija się w temperaturze, w której kukurydza wykazuje słaby wzrost, dlatego zwalczanie niepożądanej roślinności w odpowiedni sposób ma znaczący wpływ na plon.

Spośród około 60 gatunków chwastów występujących uprawie kukurydzy, najczęściej spotykane są: chwastnica jednostronna i komosa biała oraz rdesty i chwasty rumianowate. Dużym problemem staje się też ostrożeń polny oraz bylica pospolita.
 

Im wcześniej, tym skuteczniej

Zabieg z użyciem herbicydów powinien zostać przeprowadzony możliwie jak najwcześniej, kiedy chwasty znajdują się jeszcze w fazie liścieni, a kukurydza (w zależności od stosowanego środka) ma od 1 do 8 liści. Optymalny termin zwalczania chwastów to faza 3-6 liści kukurydzy.

Obecnie około 70 proc. plantacji odchwaszczanych jest powschodowo. Taka technika wybierana jest ze względu na szerszą gamę dostępnych produktów, niż w przypadku herbicydów stosowanych przedwschodowo, elastyczny termin aplikacji preparatów oraz występujące niedobory wody (susze), które ograniczają skuteczność środków przedwschodowych.

Przy wyborze herbicydu należy wziąć pod uwagę rodzaj chwastów występujących na danym polu i możliwy termin zabiegu. Dawkę preparatu dobiera się w zależności od nasilenia i gatunków roślin uciążliwych. Dużym plusem stosowania środków powschodowych jest to, że chwasty są widoczne i na podstawie obserwacji można dopasować najodpowiedniejszy.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, opartych o kilka grup substancji aktywnych. Najliczniejszą z nich są środki z grupy sulfonomoczników, zwalczające głównie chwasty jednoliścienne (nikosulfuron, rimsulfuron) oraz regulatorów wzrostu zwalczających chwasty dwuliścienne (2,4-D, dikamba).

W zabiegu herbicydowym możemy zwalczać chwasty jednoliścienne, dwuliścienne lub równocześnie z obu tych grup. Można użyć środków kompletnych lub przygotować mieszaniny zbiornikowe. Ważne jest określenie odpowiedniej dawki sulfonomoczników w mieszaninie. Jeśli na plantacji występuje problem z perzem właściwym, powinno się stosować maksymalne dopuszczalne dawki środka.

Coraz częściej w celu wydłużenia okresu działania i zapobiegania zachwaszczeniu wtórnemu stosuje się dawki dzielone herbicydów. Pierwszy zabieg wykonuje się w fazie 2-3 liści kukurydzy połową dawki. Kolejny po pojawieniu się zachwaszczenia wtórnego, najczęściej w fazie 4-7 liści kukurydzy.
 

Wykonanie zabiegu

Bardzo ważne jest, aby zabiegi herbicydowe przeprowadzać w odpowiednich warunkach agrotechnicznych, tzn. przy odpowiedniej temperaturze - najlepiej powyżej 10°C, ale nie wyższej niż 25°C, podczas bezwietrznej pogody oraz na zdrowe rośliny bez uszkodzeń. Przy stosowaniu herbicydów nalistnych należy pamiętać również o rotacji preparatów, ponieważ stosowanie przez kilka lat tych samych substancji aktywnych na tym samym polu może spowodować uodpornienie się na nie chwastów.
 

(pj)
 

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI, CRY 25 maja 2016