Melasowane wysłodki – cenna pasza dla bydła

Wielu hodowców szuka innych źródeł energii: wolniej rozkładających się w żwaczu, zatem bezpieczniejszych niż skrobia i jednocześnie szybciej dostępnych, a także bardziej efektywnych niż celuloza i hemicelulozy. Taką właśnie paszą są wysłodki buraczane, których podstawowym składnikiem są pektyny.

To nic innego jak węglowodany, które wolniej niż skrobia rozkładają się w żwaczu, jednak znacznie szybciej niż celuloza czy hemicelulozy. Częściowe zastąpienie w dawce zbożowych pasz treściwych suszonymi wysłodkami buraczanymi zmniejsza dawkę skrobi, a tym samym ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy.


Melasowana energia


Wysłodki melasowane charakteryzują się wyższą zawartością energii. Dodatek melasy stanowi pożywkę dla bakterii w żwaczu, przez co szybciej się namnażają. Tym samym zwiększają efektywność syntezy białka mikroorganizmów w żwaczu i jego dostępność dla krowy. Melasowane wysłodki świetnie komponują się z zielonką pastwiskową oraz z sianokiszonkami z traw czy lucerny, które charakteryzują się szybkim tempem rozkładu białka w żwaczu. Skutkiem tego jest powstawanie dużej ilości amoniaku. Zostaje on przetworzony w białko przez bakterie, jednak by proces ten przebiegał prawidłowo niezbędna jest łatwo przyswajalna energia. Jej źródło stanowi melasa pochodząca z wysłodków. W żywieniu zwierząt ważną role odgrywa smakowitość. Melasowane wysłodki buraczane znacząco ją podnoszą, dzięki czemu zwierzęta chętniej pobierają paszę.

Klucz do oszczędności


Należy również pamiętać, że stosowanie melasowanych wysłodków buraczanych pozwala znacząco obniżyć zużycie pasz objętościowych, a zwłaszcza kiszonki z kukurydzy. To szczególnie istotne w obliczu tegorocznej suszy, która wyraźni wpłynęła na obniżenie plonów. Wysłodki melasowane są sprzedawane w postaci granulowanej. W kontakcie z wodą pasza ta zwiększa swoją objętość 2-3 razy, dlatego nie należy przekraczać maksymalnej dawki: 6-8 kg dziennie dla bydła dorosłego. Wielu hodowców moczy wysłodki w wodzie, chroniąc w ten sposób zwierzęta przed zjawiskiem pęcznienia pokarmu w przewodzie pokarmowym. Zabieg ten nie jest jednak konieczny, można bezpiecznie je skarmiać w formie suchej.

(kw)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 10 września 2015
zdjęcie: LeszekLeszczynski/flickr.com